Nyheder

Bestyrelsens konstituering d. 4. september 2020

Formand: Poul Agergaard

Næstformand: Ole Kirk

Kasserer: Anton Kristensen

Sekretær: Inger Olsen

Rejsearrangør: Ole Klejs Hansen 

Kontingent for året 2020-2021 er uændret 150 kr. pr. medlem