Nyheder

Julebrev til medlemmer af DanskeSeniorAgronomer

December 2022

Bestyrelsen for Danske SeniorAgronomer ønsker jer en glædelig jul og et godt nytår.

2022 blev året, hvor vi igen kunne få gang i hjulene. Næsten alle i vores medlemskreds har nu fået tre corona-stik, og vi lever ”normalt” igen. Husk fortsat at spritte hænder, når der er lejlighed til det. Det er en god vane.

I 2022 gennemførte vi den sidste oversøiske udenlandsrejse, som vores forening kommer til at stå for. Det var en flot tur til USA med Mols Rejser. Fremover kan I som medlemmer af Danske SeniorAgronomer melde jer på oversøiske rejser arrangeret af Landsforeningen Landbosenior. Find rejserne på deres hjemmeside.

Vi ser med glæde tilbage på højskolekursus på Rude Strand Højskole, 3-dages tur til Østvendsyssel og årsmøde på Høng Landbrugsskole.

På generalforsamlingen var der nyvalg til bestyrelsen af Knud Bach Kristensen, da Poul Agergaard ønskede at trække sig efter 14 år i bestyrelsen, heraf som formand i 13 år. Endnu en gang stor tak til Poul for hans indsats i og for foreningen gennem de mange år.

Vi ser nu fremad mod 2023 med et allerede udsolgt højskolekursus på Rødding Højskole.

D. 6. – 14. maj 2023 arrangerer vi sammen med Best Travel et flodkrydstogt fra Stralsund (nær Rügen) til Berlin. Det er sikkert, at turen bliver gennemført, men hvis vi skal have egen bus og rejseleder, skal vi have nogle flere med. Tag fat i gamle kolleger, venner og bekendte og tilbyd dem at komme med på turen. Vi kræver ikke medlemskab for at folk kan deltage. Der er ikke sat en frist for tilmelding, men det er efter ”først til mølle” princippet. Hvis I mangler trykte programmer, så kontakt Ole Klejs Hansen.

Den indenlandske tur til Bornholm vil vi udbyde i foråret. På grund af geografien bliver det en 4-dages tur, 15. – 18. august. Normalt går det meget hurtigt fra turen er udbudt til den er fuldt besat. En del af konceptet er, at vi kun er én bus, og tilmeldingen er efter ”først til mølle” princippet.

Årsmøde vil vi holde på Dalum Landbrugsskole d. 1. september 2023.

Her i efteråret sendte vi nogle spørgsmål til jer, for at lodde stemningen omkring foreningens aktiviteter og for at indhente eventuelle forslag fra medlemmerne. Tak til alle, som har sendt os reaktioner på spørgsmålene. De indkomne svar viser stor tilfredshed med foreningens aktiviteter, og der er også gode forslag, som vi vil være opmærksomme på fremadrettet.
Alle medlemmer er altid velkomne til at sende bestyrelsen kommentarer/forslag til aktiviteter. Send bare til et af bestyrelsesmedlemmerne, så kigger vi på det.

Bestyrelsen opfordrer alle til at benytte enhver lejlighed til at rekruttere nye medlemmer. Ønsker du at læse medlemslisten, kan du gøre det ved at logge dig ind med din kode på hjemmesiden www.senioragronomer.dk.

På vores hjemmeside www.senioragronomer.dk kan man holde sig orienteret om vores aktiviteter og finde bestyrelsens navne, tlf. numre og mailadresser.
Vi oplever desværre, at nogle medlemmer modtager vores mails som uønsket eller spam.

Vi bestræber os på at arrangere ture og kurser, som har jeres interesse. Vi takker for opbakningen i 2022 og på gensyn i 2023.

På bestyrelsens vegne
Ole Klejs Hansen / Inger Olsen