Nyheder

 

Julebrev til medlemmer af DanskeSeniorAgronomer

December 2020

Bestyrelsen ser tilbage på 2020 og fremad mod 2021. Vi er på vej ud af et specielt år på grund af corona. Vi måtte aflyse højskolekursus og europæisk tur. Vi er tilfredse med, at vi kunne gennemføre både tur til Øst- og Sydsjælland og årsmøde på Agroskolen, Hammerum med stort fremmøde. Vi håber, at situationen bliver, så vi kan gennemføre vores planlagte aktiviteter for 2021.

Ved generalforsamlingen ønskede vores kasserer gennem 8 år Johannes Christensen at trække sig. Anton Kristensen blev ny kasserer. Et velbesøgt årsmøde blev holdt på Agroskolen, Hammerum med udflugt til Brunkulsmuseet Søby. I 2021 bliver omdrejningsstedet Kjærgård Landbrugsskole.

Højskolekursus på Hadsten Højskole i 2020 med titlen ”Vores Østjylland” blev aflyst. Derfor arrangerer vi tilnærmelsesvis det samme kursus på Hadsten Højskole fra 28. juni til 4. juli 2021.

Længere rejser sker i fællesskab med Landbosenior, så vi kan tilbyde disse rejser for vore medlemmer. I 2020 var det Cuba og i 2021 bliver det til Østlige USA i august.

Der blev ingen europæisk tur i 2020 til Kroatien. Der var for få tilmeldte, men corona havde også sin indvirkning. I 2021 arrangere vi bustur til Alsace i april. Man kan tilmelde sig nu.

En spændende 3- dages indenlandsk tur i 2020 gik til Øst- og Sydsjælland. I 2021 arrangerer vi en 3-dages til Djursland.

Kasserer Anton Kristensen oplyser, at et fåtal ikke har betalt kontingent for 2020-21. Han sender rykkere til de, der ikke har betalt endnu.

I forlængelse heraf opfordrer bestyrelsen alle til at benytte enhver lejlighed til at rekruttere nye medlemmer. Ønsker du at læse medlemslisten, kan du gøre det ved at logge dig ind med din kode på hjemmesiden www.senioragronomer.dk.

På vores hjemmeside www.senioragronomer.dk kan man holde sig orienteret om vores aktiviteter. Vi oplever desværre, at nogle medlemmer modtager vores mails som uønsket eller spam.

Vi bestræber os på at arrangere ture og kurser, som har jeres interesse. Vi takker for opbakningen i 2020 og ønsker en glædelig jul og et godt nytår

På bestyrelsens vegne

Poul Agergaard / Inger Olsen

 

Kontingent for året 2020-2021 er uændret 150 kr. pr. medlem.