Links

   
www.lf.dk  Landbrugsrådets hjemmeside (Landbrug & Fødevarer)
www.bibliotek.dk  Bibliotekernes Netguide
www.pjdpension.dk  Pensionkassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger
www.agronomgolf.dk Golfklub for agronomer
www.ja.dk  Dansk Agronomforening
www.aeldresagen.dk  Ældresagen
www.aeldremobiliseringen.dk  Ældremobiliseringen
www.detoffentlige.dk  Statens information om næsten alt muligt
www.sundhed.dk  Direkte adgang til sundhedsvæsenet
www.familieadvokaten.dk  Advokathjælp og gode råd og vink inden for lov og ret