Referat af bestyrelsesmøde d. 10. marts 2023

Referat af bestyrelsesmøde i DanskeSeniorAgronomer, fredag d. 10. marts kl. 10.00 på Jordbrugets Uddannelsescenter Århus, Afdeling Beder Gartnerskole, Damsgårds Alle 5, 8330 Beder.
Til stede: Formand Ole Klejs Hansen, Næstformand Henry Møller Andersen, Rejsearrangør Knud Bach Kristensen, Kasserer Anton Kristensen.
Afbud: Sekretær Inger Olsen

Ad.1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden ændringer

Ad.2. Årsmøde og generalforsamling 2023 på Dalum Landbrugsskole
2024: Årsmøde og generalforsamling fredag d. 6 september 2024 på Jordbrugets Uddannelsescenter Århus, Beder Gartnerskole- Ole
2023
: Dalum Landbrugsskole er reserveret fredag d. 1. september 2023. Om formiddagen EU-parlamentsmedlem og landmand Asger Christensen (V), Jordrup, Kolding om Dansk Landbrug og EU. Om eftermiddagen besøg i Den fynske Landsby og foredrag om den virkelige von Trapp Familie (kendt fra The Sound of Music) ved forfatter Anne Mette Børsting.
2024: Fredag d. 6. september 2024 Jordbrugets Uddannelsescenter Århus, afdeling Beder Gartnerskole.
Vi beså skolens faciliteter og havde en god snak med lederen af skolehjemmet, Lilli Bach, samt direktør Peter L. Moesgaard og uddannelsesleder Jens Christian Huusmann, som redegjorde for historien bag Jordbrugets Uddannelsescenter m.v.
Der er gode faciliteter på stedet, så vi er trygge ved at afholde årsmøde der i 2024. Hvis nogen skulle have behov for overnatning før eller efter årsmødet, kan det lade sig gøre.
Peter L Moesgaard vil ved det kommende årsmøde fortælle om skolen.

Ad.3. Højskolekursus 2023 på Rødding Højskole uge 26 (25. juni-1. juli 2023).
2024: Højskolen Marielyst Falster uge 25 (17.-22. juni 2024) – Inger og Henry
2023 Rødding ”De dybeste rødder”. Der er 65 tilmeldt til kurset. Ole tjekker med højskolen omkring vores traditionelle flaghejsninger.
2024 Højskolen Marielyst, Falster. Der er booket uge 25, 17.-22. juni 2024. Henry og Inger havde møde på Højskolen Marielyst torsdag d. 9. marts 2023, hvor de fik et godt indtryk af stedet. Kontakterne til højskolen er viceforstander Jannie Lehmann gift med forstander Christian Schou.

Ad. 4. Lange rejser i 2023-24. Fra Landbosenior – Ole
Japan rejse i april 2023 er aflyst, men der er mulighed for rejse til Californien 30. september til 14. oktober 2023. Se nærmere på www.landbosenior.dk/rejser

Ad. 5. Korte udenlands rejser i 2023: 6. – 14. maj 2023 flodkrydstogt Stralsund-Berlin. Status på 2024 Cornwall, Sydvestengland – Knud
2023
Flodkrydstogt: Der er 26 tilmeldte, så der opfordres til, at vi inviterer andre med, så vi kan fylde bussen. Til deltagere i turen er sendt meddelelser om lidt ændring af sejlplan pgr. renovering af sluser.
2024 Cornwall og Sydvestengland. Der skal være min. 35 deltagere, og Knud vil forsøge at ”sætte sig” på første afgang i 2024 (formentlig 1/5). Rejsen er med fly til London og derfra med bus. Der skal forhandles fuld fortæring under turen på plads.
Der skal være en færdig plan for turen, så den kan tilbydes til medlemmerne i juni måned.

Ad. 6. Indenlandsk 4 dages tur 2023: 15. – 18. august (uge 33) Bornholm, status – Henry.
Status på 2024 Thy og Mors, 14.-16. august 2024 – Anton/Ole
2023
Bornholm. Rejsen er i samarbejde med Best Travel. Vi skal bo på Hotel Griffen, Rønne. Der vil være opsamling i Århus, Fredericia, Fyn (Blommenslyst) Ringsted og Sjælør. Der er bestilt fortæring i bus på udrejse og på færge på hjemrejse. Turen udbydes umiddelbart efter påske.
2024 Thy Mors. Vi planlægger efter 14.-16. august 2024

Ad. 7. Nyt fra kassereren – Anton og nyt fra andre
Anton omtalte et nyt gratis system hvor han opretter og vedligeholder bestyrelsens data. Vi ønsker ikke at benytte systemet til opkrævning af kontingenter.
1 medlem Jørgen Skovbæk er død.
Fra sidste møde: Kontingent 2022-23: Efter første opkrævning var der 40 restanter. Efter påmindelse 22. november er der 18 restanter og nu er der 9 restanter. Anton sender en mail til dem inden årsmødet, hvor han gør opmærksom på den manglende betaling, og at de vil blive slettet af medlemslisten, hvis de ikke betaler inden en nærmere angivet dato.

Ad. 8. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde.
Næste møde afholdes under højskoleopholdet i slutningen af juni

 

Med venlig hilsen
Inger Olsen
Sekretær

DanskeSeniorAgronomerSekretær Inger OlsenAgeren 174652 HårlevTlf. 2167 9808Mail: ingermolsen@hotmail.com

Hjemmeside: www.senioragronomer.dk.info@senioragronomer.dk