Referat af bestyrelsesmøde d. 3. december 2022

Referat af bestyrelsesmøde i DanskeSeniorAgronomer, lørdag d. 3. december 2022 kl. 10.00 hos Ole og Hanne Klejs Hansen, Paderup
Til stede: Formand Ole Klejs Hansen, Næstformand Henry Møller Andersen, Rejsearrangør Knud Bach Kristensen, Kasserer Anton Kristensen og Sekretær Inger Olsen

Ad.1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden ændringer

Ad.2. Tilbagemelding på Temperaturmåling (samlet svar fra 13 medlemmer) – Knud
De få tilbagemeldinger vi har fået viser tilfredshed med foreningens aktiviteter på de tidspunkter de foregår, dog med enkelte forslag til ændringer.
Opfordring: Når du som medlem læser dette og har ideer til rejser eller andet, opfordrer bestyrelsen dig til at sende ideerne til et medlem af bestyrelsen.

Ad.3. Årsmøde og generalforsamling 2023 på Dalum Landbrugsskole og sted for årsmøde og generalforsamling 2024 – Ole
2023: Dalum Landbrugsskole er reserveret fredag d. 1. september 2023. Om formiddagen EU-parlamentsmedlem og landmand Asger Christensen (V), Jordrup, Kolding om Dansk Landbrug og EU. Om eftermiddagen besøg i Den fynske Landsby og foredrag om den virkelige von Trapp Familie (kendt fra The Sound of Music) ved forfatter Anne Mette Børsting.
2024: Fredag d. 6. september 2024 Jordbrugets Uddannelsescenter Århus, afdeling Beder Gartnerskole.

Ad.4. Højskolekursus 2023 på Rødding Højskole uge 26 (25. juni-1. juli 2023). Status på 2024 på Højskolen Marielyst Falster – Henry og Inger
2023 Rødding ”De dybeste rødder”. Der er 65 tilmeldt til kurset.
2024 Højskolen Marielyst, Falster. Der er booket uge 25, 17.-22. juni 2024. Henry og Inger arbejder videre med kurset.

Ad. 5. Lange rejser i 2023. Fra Landbosenior Japan – Ole/Knud
Ole deltog i årsmøde i Landbosenior og DanskeSeniorAgronomer er velkomne på deres ture.
Landbosenior arrangerer rejse på 12 dage fra 20. april 2023 til Japan og vi er velkomne til at deltage. Der kan læses mere og tilmelding på https://landbosenior.dk/rejser/

Ad. 6. Korte udenlands rejser i 2023: 6. – 14. maj 2023 flodkrydstogt Stralsund-Berlin. Status på 2024 Cornwall, Sydvestengland – Ole/Knud
2023 Flodkrydstogt: Der er 26 tilmeldte, så der opfordres til, at vi inviterer andre med, så vi kan fylde bussen.
2024 Cornwall og Sydvestengland. Der skal være min 35 deltagere og tidspunkt midt-sidst april.

Ad. 7. Indenlandsk 4 dages tur 2023: 15. – 18. august (uge 33) Bornholm, status. Status på 2024 Thy og Mors – Henry (Bornholm) og Ole/Anton (Thy-Mors)
2023 Bornholm. Rejsen er i samarbejde med Best Travel. Vi skal bo på Hotel Griffen, Rønne. Der vil være opsamling Fredericia, Fyn (Blommenslyst) Ringsted og Sjælør.
2024 Thy Mors. Vi planlægger efter 14.-16. august.

Ad. 8. Nyt fra kassereren med status på kontingentbetaling – Anton, julebrev og andet
Kontingent 2022-23: Efter første opkrævning var der 40 restanter. Efter påmindelse 22. november er der 18 restanter og nogle slettes, hvis de ikke betaler ved næste påmindelse.
Julebrev: Ole skriver det.
Andet: Senioragronomer er med på hjemmeside JA.dk, hvor vi er nævnt under andre netværk. Der sker ændringer med hjemmeside per 1. jan 2023 efter fusion mellem JA, DSL og DM. Vi håber at blive mere synlige.

Ad. 9. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde
Næste møde fredag d. 10. marts 2023 på Jordbrugets Uddannelsescenter Århus, afdeling Beder Gartnerskole, Damgårds Alle 5, 8330 Beder

Med venlig hilsen
Inger Olsen
Sekretær

DanskeSeniorAgronomerSekretær Inger OlsenAgeren 174652 HårlevTlf. 2167 9808Mail: ingermolsen@hotmail.com

Hjemmeside: www.senioragronomer.dk.info@senioragronomer.dk