Referat af bestyrelsesmøde d. 15. oktober 2022

Referat af bestyrelsesmøde lørdag, d. 15. oktober 2022 kl. 10.00. DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt hos Rie og Knud Bach Kristensen, Vammen
Til stede: Formand Ole Klejs Hansen, Næstformand Henry Møller Andersen, Rejsearrangør Knud Bach Kristensen og Sekretær Inger Olsen
Afbud fra kasserer Anton Kristensen

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden ændringer.

Ad. 2. Årsmøde 2022: Evaluering. Årsmøde og generalforsamling på Dalum Landbrugsskole d. 1. september 2023. Ideer til dagsorden. Ideer til sted 2024
Evaluering af årsmøde 2022: Det gik godt, bortset fra tidsplanen på Kragerup Gods ved besøgets begyndelse, men godsforvalter Olav Ditlevsens fortælling og rundvisning var god. Det fungerede godt på Landbrugsskolen Sjælland, Høng.
Årsmøde 2023 på Dalum Landbrugsskole: Velkomst ved forstander Jens Munk Kruse. Formiddagens emne kan blive om EU og eftermiddagens emne uklart. Udflugt: Vi planlægger guidet rundvisning på H. C. Andersens Museum. Ole Klejs Hansen er tovholder.
Medlemmer er velkomne med input til bestyrelsen om foredragsemner.
Årsmøde 2024: Jordbrugets Uddannelses Center Århus, afdeling Beder Gartnerskole og sekundært Grindsted Landbrugsskole

Ad. 3. Højskolekursus 2023 på Rødding Højskole uge 26 (25. juni-1. juli 2023). Status? Ideer til 2024
Højskolekursus 2023: Emne ”De dybeste rødder”. Der 65 tilmeldte DVS NÆSTEN FULD BOOKET. Alle dobbeltværelser med bad er optaget, men stadig pladser på dobbeltværelser uden bad (3 værelser pr. bad og toilet).
2024: Forslag Marielyst Højskole, Falster

Ad. 4. Lange rejser. Kan vi tilbyde/henvise til Landbosenior?
Vi er velkomne til at deltage på Landboseniors oversøiske rejser. Der henvises til landboseniors hjemmeside: www.landbosenior.dk/rejser. Medlemmer henvises til selv at orientere sig på hjemmesiden.

Ad. 5. Korte udenlandske rejser: 2023: 6. – 14. maj 2023 flodkrydstogt Stralsund-Berlin. Ideer til 2024 Øland, Færøerne, Island eller bustur til Alsace. Hvad skal vi prioritere?
2023: Der er 26 tilmeldte, og vi skal være min. 40 for at være sikre på at have vores egen bus
2024: Forslag til forårstur til Cornwall, Sydvestengland. Knud undersøger dette.

Ad. 6. Indenlandsk 4 dages tur 2023: 15. – 19. august (uge 33) Bornholm, status. Ideer til 2024
2023 Henry assisteret af Ole arbejder videre med program. Vi skal bo på Griffen Spa Hotel i Rønne.
2024 Forslag til Thy og Mors. Ole og Anton arbejder med dette.

Ad. 7. Udformning af spørgeskema til medlemmer samtidig med kontingentopkrævning i oktober 2022. Nyt fra kasserere og øvrige medlemmer
Knud vil udarbejde oplæg til at spørge medlemmer om ønsker til fremtidens foreningsaktiviteter som rejser og andet.
Økonomi: Intet, da kassereren havde meldt afbud. Kontingentopkrævning udsendes om kort tid.
Hjemmeside: Vi lægger meget på hjemmesiden. Kan du ikke logge ind på hjemmesiden så kontakt Inger.
Netværkssiden hos JA på www.ja.dk/netvaerk/oevrige-netvaerk/senioragronomer/ er svær at finde. Inger opdaterer og tager kontakt til Cathrine Norup om placering højere oppe i hierarkiet.

Ad. 8. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde.
Næste møde: Lørdag, d. 3. december 2022 kl. 10.00 hos Ole Klejs Hansen. Det er dagen, hvor ledsagere er med.