Referat af bestyrelsesmøde d. 13. juni 2022

 Referat af bestyrelsesmøde mandag, d. 13. juni 2022 kl. 9.30. DanskeSeniorAgronomer
Mødet blev holdt på Dalum Landbrugsskole, Odense
Til stede: Formand Poul Agergaard, Næstformand Henry Møller Andersen, Rejsearrangør Ole Klejs Hansen, Kasserer Anton Kristensen og Sekretær Inger Olsen

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden ændringer.

Ad. 2. D. 2. september 2022 årsmøde og generalforsamling på Landbrugsskolen Sjælland, Høng. Er der løse ender? og 1. september 2023 årsmøde på Dalum. Ideer til dagsorden
2022: Landbrugsskolen Sjælland, Høng fredag d. 2. september.
Invitation udsendes sidst i juli.

Program
Kort indlæg ved Afdelingsleder/forstander Henrik Jensen.
Kødbranchens markedskræfter ved Asger Krogsgaard, næstformand i Landbrug og Fødevarer FmbA og næstformand i Danish Crown AmbA.
Generalforsamling i DanskeSeniorAgronomer
Foredrag: Udsendt for Danmark, ved cand. theol. Ole Bach Piekut, sogne- og feltpræst. Har været udsendt til Afghanistan.
Udflugt til Kragerup Gods. Kaffe og foredrag om Kragerup Gods
18.15 Aftensmad

Pris: 800 kr. pr. deltager

2023 Det bliver fredag, d. 1. september 2023 på Dalum Landbrugsskole. Vi havde kort møde med Forstander Jens Munk Kruse

Ad. 3. Højskolekursus 13.-18. juni 2022 på Rude Strand. Status. Højskolekursus 2023 på Rødding Højskole uge 26 (26. juni-2. juli 2023) Tema? Ideer til 2024
2022: Kurset har 69 tilmeldte, hvoraf 62 er fra DSA.
2023 Rødding Højskole i uge 26, (26. juni-2.juli 2023). Poul Agergaard og Henry Møller Andersen har haft møde med højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen og titlen lyder ”De dybeste rødder”
2024: Vi kigger på Liselund Højskole, Slagelse

Ad. 4. Lange rejser 2022: USA i samarbejde med Landbosenior og Senior Danske Maskinstationer, status. Ingen planer for fremtiden
2022: Der bliver kun en USA-tur d. 19. – 29. august. Den arrangeres af Mols Rejser. Der er 28 tilmeldte, hvoraf mindst 4 er fra DSA.

Ad. 5. Korte udenlandske rejser: I 2022 ingen. 2023: 6. – 14. maj 2023 flodkrydstogt Stralsund Berlin. Ideer til 2024
2023: Der planlægges flodkrydstogt fra Stralsund til Berlin, d. 6. – 14. maj 2023, hvor vi vil afslutte med et par dage i Berlin. Det er i samarbejde med Best Travel.
2024: Ideer: Øland, Færøerne, Island eller bustur tul Alsace.

Ad. 6. Indenlandsk 3 dages tur. I 2022: 10. – 12. august til Østvendsyssel, status.
2023: 15. – 18. august (uge 33) Bornholm, status. Ideer til 2024
2022: Nordøstvendsyssel d. 10. – 12. august. Turen er fuld booket og få på venteliste
2023 Bornholm 4 dage i uge 33. (15. – 18 august 2023). Der er tilbud fra Best Travel om transport fra Jylland/Sjælland og indkvartering i Rønne. Henry Møller Andersen og Ole Klejs Hansen står for planlægningen. De er i kontakt med Henrik Brandt, Bornholm.
2024: Nordvestjylland, Thy og Mors

Ad. 7. Nyt fra kasserere og øvrige medlemmer
Kassereren: Regnskabet året til dato blev udleveret og det ser fornuftigt ud.

Ad. 8. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde
Næste møde fredag d. 2. september efter årsmøde på Landbrugsskolen Sjælland, Høng.

Med venlig hilsen
Inger Olsen
Sekretær