Referat af bestyrelsesmøde d. 7. marts 2022

Referat af bestyrelsesmøde mandag, d. 7. marts 2022 kl. 10.00. DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt hos Bodil Arnkjær og Henry Møller Andersen, Børkop
Til stede: Formand Poul Agergaard, Næstformand Henry Møller Andersen, Rejsearrangør Ole Klejs Hansen, Kasserer Anton Kristensen og Sekretær Inger Olsen

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden ændringer.

Ad. 2. D. 2. september 2022 årsmøde på Høng Landbrugsskole. Er der løse ender?
D. 1. september 2023 årsmøde på Dalum. Kan det lade sig gøre
2022: Høng Landbrugsskole er reserveret fredag d. 2. september. Om formiddagen vil vi fokusere Landbrugsaftalen og dens påvirkninger ved Asger Krogsgaard, næstformand i Landbrug og Fødevarer FmbA og næstformand i Danish Crown AmbA. Om eftermiddagen vil der blive kulturelt indslag ved cand. theol. Marie Høgh, forfatter og samfundsdebattør, før vi besøger Kragerup Gods. Generalforsamlingen holdes midt på dagen.

2023 Det bliver fredag, d. 1. september 2023 på Dalum Landbrugsskole.

Ad. 3. Højskolekursus 13.-18. juni 2022 på Rude Strand. Status. Højskolekursus 2023 på Rødding Højskole. Kan det lade sig gøre.
2022: Kurset har 68 tilmeldte på nuværende tidspunkt, og der er sendt information om betaling til tilmeldte. Poul Agergaard og Henry Møller Andersen holder kontakt med Rude Strand.

2023 Rødding Højskole i uge 26, (26. juni-2.juli 2023). Poul Agergaard og Henry Møller Andersen står for kontakt og sammensætning af program.

Ad. 4. Lange rejser 2022: USA i samarbejde med Landbosenior og Senior Danske Maskinstationer, status. Hvordan med Sydkorea 2023
2022: Der bliver kun en USA-tur d. 19. – 29. august. Den arrangeres af Mols Rejser. Der er 16 tilmeldte og der er plads til flere. Der kan stadig tilmeldes.

2023: Vi arrangerer ingen rejser. Vi besluttede, at vi i fremtiden ikke vil arrangere lange udenlandske ture, da meget få fra DSA deltager.

 Ad. 5. Korte udenlandske rejser: I 2022 hvad er status. I 2023 status på Berlin-Stralsund
2022: Bustur til Alsace med Gislev Rejser 25. – 29. april 2022 blev aflyst pga. for få deltagere.

2023: Der planlægges flodkrydstogt fra Stralsund til Berlin, d. 6. – 14. maj 2023, hvor vi vil afslutte med et par dage i Berlin. Det er i samarbejde med Best Travel.

Ad. 6. Indenlandsk 3 dages tur. I 2022 til Østvendsyssel, status. I 2023 Bornholm, status
2022: Nordøstvendsyssel d. 10. – 12. august i samarbejde med Carsten Christensen. Vi skal bo i Frederikshavn. Endelig program og tilmelding vil vi udsende først i april.

2023 Bornholm 4 dage i uge 33. (15. – 19 august 2023). Der er tilbud fra Best Travel om transport fra Jylland/Sjælland og indkvartering i Rønne. Henry Møller Andersen og Ole Klejs Hansen står for planlægningen.

Ad. 7. Nyt fra kasserere og øvrige medlemmer
assereren: Regnskabet året til dato blev udleveret og det ser fornuftigt ud.

Ad. 8. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde
Næste møde mandag d. 13. juni kl. 9.30 på Dalum Landbrugsskole.