Referat af bestyrelsesmøde d. 29. november 2021

Referat af bestyrelsesmøde mandag, d. 29. november 2021 kl. 10.00. DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt hos Anton Kristensen, Glesborg
Til stede: Formand Poul Agergaard, Næstformand Henry Møller Andersen, Rejsearrangør Ole Klejs Hansen, Kasserer Anton Kristensen og Sekretær Inger Olsen

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden ændringer.

Ad. 2. Årsmøde 2022 og generalforsamling 2022 på Landbrugsskolen Sjælland, Høng. 2023, forslag til sted
2022: Høng Landbrugsskole er reserveret fredag d. 2. september. Om formiddagen vil vi fokusere Landbrugsaftalen og dens påvirkninger. Om eftermiddagen vil der blive kulturelt indslag, før vi besøger Kragerup Gods. Dagen vil selvfølgelig indeholde generalforsamling.
2023 Vi planlægger Dalum Landbrugsskole, hvis det kan lade sig gøre.

Ad. 3. Højskolekursus uge 24, 2022 på Rude Strand Højskole. 2023, forslag til sted
2022: Kurset har 44 tilmeldte på nuværende tidspunkt, og vi håber, at de sidste pladser hurtigt vil blive fyldt. Poul Agergaard og Henry Møller Andersen holder kontakt med Rude Strand.
2023 Forslag til Rødding Højskole, alternativt Seniorhøjskole Marielyst på Falster

Ad. 4. Lange rejser i 2022: USA i samarbejde med Landbosenior og Senior Danske Maskinstationer. 2023, status på Sydkorea.
2022: USA-ture arrangeres af Mols Rejser. Den første 19. – 29. august har 8 tilmeldte og på gentagelsen 9. – 19 september har 2 tilmeldte.
2023: Der arbejdes stadig på tur til Sydkorea.

Ad. 5. Korte udenlands rejser i 2022: 6 dages bustur til Alsace. 2023, flodkrydstogt Berlin-Stralsund på 9 dage
2022: Der er 12 tilmeldte til Alsace bustur med Gislev Rejser 25. – 29. april 2022.
2023: Der planlægges stadig på flodkrydstogt fra Berlin til Stralsund, hvor vi vil begynde med et par dage i Berlin. Det er i samarbejde med Best Travel.

Ad. 6. Korte indenlands rejser i 2022: 10. – 12. august, Nordøstvendsyssel. 2023 status på Bornholm
2022: Nordøstvendsyssel d. 10. – 12. august i samarbejde med Carsten Christensen.
2023 Bornholm. Vi samarbejder med Best Travel om transport fra Jylland/Sjælland og indkvartering. Henry Møller Andersen og Henrik Nygaard står for planlægningen.

Ad. 7. Nyt fra kassereren og øvrige medlemmer. Medlemsstatus og julebrev
Kassereren: Regnskabet året til dato ser fornuftigt ud. Efter udsendelse af kontingentopkrævning og ekstra påmindelse til nogle mangler vi respons fra 10 medlemmer, hvor vi forsøger at opspore dem før sletning. Inger Olsen og Poul Agergaard skriver julebrev i fællesskab

Ad. 9. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde
Næste møde planlægges til 11. marts 2022 hos Henry Møller Andersen, Børkop

INGEROLSEN20211129