Referat af årsmøde og generalforsamling d. 3. september 2021

Referat af årsmøde og generalforsamling 2021 i DanskeSeniorAgronomer

Fredag d. 3. september

Kjærgård Landbrugsskole,

Kjærgårdsvej 31,

6740 Bramming

Program

09.00 – 09.30 Velkomst og kaffe

09.35 – 09.45 Forstander Ove Bonde Møller om Kjærgård Landbrugsskole

09.50 – 10.30 Kokontrolforeningernes 125 års jubilæum ved Ole Klejs Hansen

10.30 – 11.45 Jan Toft Nørgaard, fmd. for andelsselskabet Arla Foods, amba:

”Andelsbondens veje til indflydelse og ansvar”

11.45 – 12.00 Pause

12.00 – 12.30 Generalforsamling – se særskilt dagsorden

12.30 – 13.30 Frokost

13.45 – 14.45 Foredrag ved Peter Viuff (Peter Præst), tidl. præst i Trige Sogn, nu præst i Askov Sogn

og provst i Malt Provsti. Han vandt TV2 udsendelsen ”Hjem til gården, 2018”

15.00 – 15.30 Kaffe

15.30 – 17.30 Udflugt: Busrundtur i Esbjerg

18.30 Middag og afslutning

I årsmødet deltog 58 medlemmer og ledsagere.

Forstander Ove Bonde Møller gav et godt indblik i måden at drive landbrugsskole i dag. Kjærgård Landbrugsskole har 110 elever i alt på de forskellige kurser.

Ole Klejs Hansen har udarbejdet en folder og medvirket til udstilling om kontrolforeningers 125 års historie. Der var flest kontrolforeninger fra 1940 til 1960 med ca. 1800 foreninger. I dag er der en forening tilbage og mere end 90 % af malkekøer er med i kontrolforening. Mælkeydelsen er steget fra ca. 2000 til mere end 10.000 kg mælk per ko fra 1895 til 2020

Formand for Arla Foods Jan Toft Nørgaard fortalte sin livshistorie om, fra han blev valgt i bestyrelse for et lille mejeri til at være formand for en mejerisammenslutning, der har mejerier i 7 lande.

Peter Viuff fortalte inspirerende om sin medvirken i ”Hjem til gården” og havde lidt konkurrence med for udvalgte mødedeltagere.

En guidet busrundtur på havnen i Esbjerg gav et godt indtryk af den store udvikling havnen har gennemgået de sidste 100 år og store betydning havnen har for vindmølleindustrien, shipping og andet.

Kjærgård Landbrugsskole fungerede rigtig godt til arrangementet.

 

Referat af generalforsamling i DanskeSeniorAgronomer fredag d. 3. september kl. 12.00 på Kjærgård Landbrugsskole, Bramming

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent og stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden
 4. Regnskab og budget ved kassereren
 5. Vedtægtsændringer
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
  1. Bestyrelsen: På valg er Ole Kirk (ønsker ikke genvalg), Inger Olsen (villig til genvalg) og Ole Klejs Hansen (villig til genvalg). Bestyrelsen foreslår valg af Henry Møller Andersen.
  2. Suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår valg af Kirstine Lauridsen
  3. På valg er Ragnar Aagaard (villig til genvalg).
  4. Bestyrelsen foreslår valg af Anton Mikkelsen
 8. Eventuelt

Bestyrelsen foreslår valg som anført ovenfor.

 

Ad 1. Formand Poul Agergaard bød velkommen

Ad 2. Valg af dirigent og stemmetællere. Arne Nielsen blev valgt til dirigent. Niels Juul Lauridsen og Johan Holm blev valgt til stemmetællere

Ad 3. Bestyrelsens beretning ved formanden

 

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING FOR 2020/2021 OG PLANER FOR 2021/2022 ved Poul Agergaard.

Indledning

Jeg kan starte årets beretning med at citere fra sidste års beretning: ”Der er formentlig ingen af jer, der vil kalde det en overdrivelse, når vi karakteriserer afvigte år for særdeles atypisk”. De mange indgreb har naturligvis også haft stor indflydelse på vore aktiviteter, med aflysninger til følge.

Noget der ikke er atypisk for en forening som vores, er det faktum, at vi i årets løb har måttet tage afsked med en studiekammerat, kollega eller ven, som var medlem af vores forening. Derfor vil jeg – traditionen tro – give mulighed for, at man hver især – i stilhed       kan sende tanker til afdøde ved at udtrykke et – ÆRET VÆRE DERES MINDE.

Status for foreningen

Uanset hvor stor lysten til at kommentere håndteringen af Corona-pandemien måtte være, må jeg konstatere, at netop det emne står der ikke noget om i vores formålsparagraf, og derfor overlades det til snakken over frokosten og pauserne i øvrigt.

Der er i årets løb blevet afholdt 4 bestyrelsesmøder – og det har vi på traditionelt vis holdt på skift hos hinanden – og det har vi (de fleste gange) kunnet gøre med god samvittighed, i forhold til diverse restriktioner. Dagsorden og referat af møderne har I kunnet læse på vores hjemmeside, så det er jo velkendt stof!

På baggrund af vores tidligere kasserer Johannes Christensens ihærdige og vedholdende indsats for at udbygge kontakten til Agronomforeningen har vi taget kontakt til chefsekretær Cathrine Norup, som er netværkskoordinator i JA. Der er ikke kun tale om fine titler – der ligger vilje til handling bag, når man snakker med Cathrine. Aftalen er, at alt det vi ønsker af oplysninger om vore aktiviteter bliver lagt på netværkets hjemmeside. Derved håber vi, at aktive jordbrugsakademikere bliver opmærksomme på vores eksistens og aktiviteter – og måske et ønske om, at blive medlem.

Rejseaktivitet

3-dages tur til Djursland 11.-13. august 2021

For ca. 3 uger siden afviklede vi en særdeles vellykket tur til Djursland – arrangeret af Ole Klejs og Anton Kristensen.

Vi boede på Fuglsøcentret, som ligger naturskønt i Mols Bjerge Naturpark. At køre rundt i så fantastisk et naturområde som Djursland er – og i så fint vejr, som tilfældet var, så bliver man glad for at bo i smørhullet Danmark. Ud over spændende besøg på 2 af områdets mange godser besøgte vi Mosebrugscentret i Stenvad og Kolindsundprojektet.

Turene blev garneret af spændende foredrag.

Bustur til Alsace i dagene 24.-29. april 2022.

Alsace er Frankrigs mindste region, men rig på smuk natur, charmerende byer og bindingsværkshuse. Vi kører på vinruten gennem vinmarken og smukke, idylliske landsbyer. En vinsmagning bliver der naturligvis også plads til. Vi besøger byer som Colmar og Obernai samt Alsaces hovedstad Strasbourg.

Turen foregår i bus i et afslappende tempo, med overnatning i Tyskland på både ud- og hjemturen. Fra start til slut følges gruppen af en af Gislev Rejsers rejseledere, der har stort kendskab til området.

Tilmelding direkte til Gislev Rejser skal ske inden udgangen af januar 2022.

Der er allerede åbent for tilmeldinger. Turen gennemføres, hvis der er mindst 30 tilmeldte.

Pris: 30 tilmeldte, 6.345 kr/person, 50 tilmeldte 5.305 kr/person.

Programmer ligger ved udgangen.

3-dages tur til det østlige Vendsyssel 10.-12. august 2022

Turen følger i samme spor, som de seneste ture til Sydøstsjælland og Djursland.

Vi får lokale til at give forslag til eller ligefrem arrangere turene, og vi tager ikke flere med, end der kan være i en bus.

Disse ture har været en stor succes for os, og de bliver hurtig udsolgt. Så det gælder om, at være hurtig ved havelågen, når vi næste forår/sommer udsender program for turen.

Carsten Christensen har sammensat programmet for turen.

Ture til det nordøstlige USA 19.-29. aug. og 9.-19. sept. 2022

På disse 11-dages ture besøges New York, Washington, Amish-området, Gettysburg og Philadelphia – et område, hvor der er rigtig meget at opleve.

Turene afvikles i samarbejde med Landbosenior og Danske Maskinstationers Seniorklub.

Turene gennemføres af Mols Rejser, som har en erfaren rejseleder med på hele turen.

Mindst 20 – og maks. 35 for at en tur gennemføres. Der er åben for tilmelding, som sker direkte til Mols Rejser. Pris: 29.000 kr.

Programmer ligger ved udgangen.

På længere sigt.

For 2023 har vi planer om til foråret at arrangere en 8-dages flodkrydstogt fra Berlin til Stralsund ved Østersøen.

Vi arbejder med planer om en 3-dages tur til Bornholm – og undersøger, om det er muligt, at arrangere en tur til feks. Korea. Til at undersøge det, får vi hjælp fra en af de dygtige guider vi havde på turene til Japan i 2016.

Corona-situationen har indtil videre gjort det meget vanskelig, at komme frem til et konkret forslag.

Vi har opmærksomheden rettet på, hvad der kunne være interessante rejsemål – og dertil hørende passende fysiske krav. Men vi modtager gerne forslag til ture i 2023.

Højskolekursus

Hadsten Højskole dannede i perioden 28.juni – 4. juli rammen om vores årlige højskolekursus under titlen ”VORES ØSTJYLLAND”.

49 deltagere – heraf 9 udefrakommende deltog i et fantastisk ugekursus, som vi blev ledt igennem af 2 fantastisk engagerede højskolelærere (Steffen Jonassen og Kristian Kirk), som man kunne mærke er de fødte højskolelærere, nogen, ”som ville os”.

Det meget varierede program bestod af en passende blanding af spændende foredrag og ture (Den Gamle By, Moesgaard Museum og Hvidsten Kro).

Og så gjorde det jo ikke noget, at vi på afslutningsaftenen havde mulighed for, på storskærm, at se Danmark slå Tjekkiet 2-1 i fodbold!!

Næste års højskolekursus foregår på Rude Strand Højskole 13.- 18. juni 2022

Kursets emne er TANKEVÆKKENDE SOMMER – og foregår på -som de skriver -en højskole efter Grundtvigs tanker. En højskole som er en af Danmarks smukkest beliggende lige ud til Østjyllands idylliske kyst og med udsigt over Kattegat.

En højskole vi kender, idet vi var der i 2014.

Programmer ligger ved udgangen.

Næste års årsmøde afholdes på Høng Landbrugsskole fredag den 2.sept.2022.

Næsten alle aftaler er i hus.

Her på falderebet har jeg lyst til at fremsætte en spagfærdig undren. Hvorfor oplever man ikke flere agronomer der blander sig i diverse debatter? Det siger jeg på baggrund af mange særdeles ”luftige”, for ikke at sige uvederhæftige udsagn og vedtagelser, der rammer det erhverv vi i vort arbejdsliv har været engageret i.

Afslutning: Om et øjeblik får sekretær Inger Olsen ordet for at redegøre for bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer – et forslag der skal føre vedtægterne up-to date – og forhåbentlig øge fødekæden til vores forening.

På bestyrelsens vegne vil jeg sige tak – både for fremmødet her i dag, men generelt for opbakning til vore arrangementer, hvor I altid medvirker til den gode stemning.

Når vi om lidt skal i gang med valghandlingen, skal vi tage afsked foreningens næstformand. Ole har siddet i bestyrelsen i 10 år – først som sekretær, og dernæst som næstformand. Vi/jeg vil komme til at savne ham – utallige telefonsamtaler har vi ført – ofte korte ”afstemningssamtaler” om dette og hint. Det har været rart, at have ham med ind over mange af de beslutninger vi i bestyrelsen har truffet.

Tak til sekretæren – Inger – som har styr på tingene.

Naturligvis tak til hele bestyrelsen for behageligt, konstruktivt, resultatorienteret, og ikke mindst sjovt samarbejde.

Der var ingen debat, men Ole Klejs Hansen oplæste Ole Kirks tak, da Ole Kirk ikke var til stede på grund af kompliceret benbrud.

Ad 4. Regnskab og budget ved kassereren Anton Kristensen

Regnskabet for 2020-21 kom ud med et underskud på 1.202 kr. Ifølge det omdelte regnskab er der en fornuftig egenkapital per 30. juni 2021. Der er 206 betalende medlemmer og nogle passive medlemmer. Regnskabet er revideret af revisorerne Ragnar Aagaard og Johannes P. Christensen.

Budget 2021-2022 viser et acceptabelt underskud på 9.400 kr. Det er med uændret kontingent på 150 kr.

Regnskab 2020-21 og budget 2021-22 blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5. Vedtægtsændringer

De gældende vedtægter er fra 2004 og derfor er der behov for en ajourføring. Inger Olsen fremlagde dette.

Vedtægtsændringerne blev godkendt.

Ad 6. Indkomne forslag.

Ingen

Ad 7. Valg

 1. Bestyrelsen: Genvalg af Inger Olsen og Ole Klejs Hansen og nyvalg af Henry Møller Andersen
 2. Suppleant til bestyrelsen: Kirstine Lauridsen
 3. Revisor: Genvalg af Ragnar Aagaard
 4. Revisorsuppleant: Genvalg af Anton Mikkelsen

Ad 8. Eventuelt

Formand Poul Agergaard takkede dirigent Arne Nielsen for veludført arbejde.

/Inger Olsen, sekretær.