Bestyrelsesreferat d. 15. juni 2021

Referat af bestyrelsesmøde fredag, d. 15. juni 2021 kl. 10.15. DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt på Landbrugsskolen Sjælland, Finderupvej 8, 4270 Høng

Til stede: Formand Poul Agergaard, Næstformand Ole Kirk, Rejsearrangør Ole Klejs Hansen, Kasserer Anton Kristensen og Sekretær Inger Olsen

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden ændringer.

 

Ad. 2. Opsamling/Status:

  1. Vedtægtsændringer – Ole Kirk

Forslaget blev godkendt af bestyrelsen og sendes til medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamlingen d. 3. september 2021

 

Ad. 3. Årsmøde 2021 og generalforsamling 2021 på Kjærgård Landbrugsskole. 2022 Status mht. til Høng

2021: Fredag, d. 3. september 2021 afholdes på Kjærgård Landbrugsskole, Sydjylland. Poul Agergaard og Ole Kirk er tovholdere. Program, som i referat d. 15. juni 2021. Generalforsamlingens dagsorden, som referat d. 15. juni 2021.

2022: Høng Landbrugsskole er reserveret fredag d. 2. september. Vi havde et godt møde med køkkenleder Gitte Larsen og chef (titel??) Henrik Jensen

 

Ad. 4. Højskolekursus uge 26, 2021 på Hadsten Højskole. 2022 status Rude Strand

2021: Der er 46 tilmeldte på nuværende tidspunkt. Det er bragt på www.ja.dk i arrangementskalenderen.

2022: Kurset er planlagt til uge 24, 8. – 13. juni 2022 på Seniorhøjskolen, Rude Strand. Poul Agergaard og Ole Kirk har holdt møde med forstander og snakket foreløbigt program.

 

Ad. 5. Lange rejser i 2022 USA i samarbejde med Landbosenior og i 2023 Sydkorea.

2022: USA-tur. Der arrangeres 2 ture af Mols Rejser. Den første 19. – 29. august med gentagelse 9. – 19 september. Det bliver i fællesskab med Landbosenior og Danske Maskinstationer.

2023: Der arbejdes stadig på tur til Sydkorea.

 

Ad. 6. Korte udenlands rejser i 2022, 6-dages bustur til Alsace og 2023 Gotland eller flodkrydstogt Berlin-Stralsund

2022: 6-dages bustur til Alsace med Gislev Rejser sidst i april 2022.

2023: Der arbejdes med flodkrydstogt fra Berlin til Stralsund, hvor vi vil begynde med et par dage i Berlin.

 

Ad. 7. Korte indenlands rejser i 2021 Djursland og 2022 Vendsyssel

2021: Djursland 11. – 13. august. Ole Klejs Hansen og Anton Kristensen står for det. Der er 50 tilmeldte plus 4 på venteliste.

2022: Nordøstvendsyssel d. 10. – 12. august i samarbejde med Carsten Christensen

2023 Bornholm. Vi arbejder på dette.

 

Ad. 8. Nyt fra kassereren og øvrige medlemmer

Kassereren: Der er ingen ændringer i regnskabet siden sidste møde d. 12. marts 2021.

Inger følger op med JA-netværk om vores aktiviteter for at tiltrække nye medlemmer.

 

Ad. 9. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde

Næste møde planlægges til 3. september 2021 på Kjærgård Landbrugsskole..

 

Med venlig hilsen

Inger Olsen

Sekretær