Referat af bestyrelsesmøde d. 12. marts 2021

Referat af bestyrelsesmøde fredag, d. 12. marts 2021 kl. 10.15. DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt hos Anton og Kirsten Kristensen, Glesborg

Til stede: Formand Poul Agergaard, Næstformand Ole Kirk, Rejsearrangør Ole Klejs Hansen, Kasserer Anton Kristensen og Sekretær Inger Olsen

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden ændringer.

 

Ad. 2. Opsamling/Status:

  1. JA netværk – Poul,

Vi er optaget som medlemmer. Inger sender til JA. Det næste vi sender er invitation til højskolekursus. Poul udformer tekst mandag og sender til Inger.

  1. vedtægtsændringer – Ole Kirk,

Forslaget, blev godkendt af bestyrelsen. Nu skal der nærlæses korrektur. Forslaget kommer på generalforsamlingen d. 3. september 2021

  1. medlemsstatus – Anton og Inger

Medlemslisten blev opdateret af hele bestyrelsen.

 

Ad. 3. Årsmøde 2021 og generalforsamling 2021 på Kjærgård Landbrugsskole. 2022 Status mht. til Høng

2021: Fredag d. 3. september 2021 afholdes på Kjærgård Landbrugsskole, Sydjylland. Poul og Ole Kirk er tovholdere. Program er: Kokontrolforeningernes 125 års jubilæum ved Ole Klejs Hansen. ”Andelsbondens veje til indflydelse og ansvar” ved Jan Toft Nørgaard, formand for andelsselskabet Arla Foods, amba. Foredrag ved Peter Viuff (Peter Præst), tidligere præst i Trige Sogn, nu præst i Askov Sogn og provst i Malt Provsti. Han vandt TV2 udsendelser ”Hjem til gården, 2018”. Udflugt: busrundtur i Esbjerg. På generalforsamlingens dagsorden vil være bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. På valg til bestyrelsen er Ole Kirk (ønsker ikke genvalg), Inger Olsen, Ole Klejs Hansen og suppleant, Henry Møller Andersen. På valg til revisor er Ragner Aagaard og suppleant, Anton Mikkelsen.

2022: Høng Landbrugsskole er reserveret fredag d. 2. september.

 

Ad. 4. Højskolekursus uge 26, 2021 på Hadsten Højskole. 2022 status Rude Strand, Uldum eller Fyn

2021: Der er 41 tilmeldte på nuværende tidspunkt. Det kommer i JA-netværk.

2022 Rude Strand er reserveret i uge 25. Poul og Ole Kirk er tovholdere.

 

Ad. 5. Lange rejser i 2021/2022 USA i samarbejde med Landbosenior og 2022/2023 Sydkorea.

2021: USA-tur. Det er uændret i forhold til det udsendte d. 6. februar, at Mols Rejser afgør om turen gennemføres.

2022: Vi i DSA satser på USA

2023: Det undersøges videre med tur til Sydkorea.

 

Ad. 6. Korte udenlands rejser i 2021, Bustur til Alsace og 2022 Gotland eller flodkrydstogt Berlin-Stralsund

2021: Vi arrangerer intet.

2022: Vi udskyder 6-dages bustur til Alsace med Gislev Rejser.

2023 eller senere: Der arbejdes med flodkrydstogt fra Berlin til Stralsund eller Gotland.

 

Ad. 7. Korte indenlands rejser i 2021 Djursland og 2022 Vendsyssel eller Bornholm

2021: Djursland 11. – 13. august. Ole Klejs Hansen og Anton Kristensen står for det. Der udsendes program med tilmelding kort efter påske.

2022: Der arbejdes med Vendsyssel

2023 Bornholm er foreslået.

 

Ad. 8. Nyt fra kassereren og øvrige medlemmer

Kassereren: Regnskab året til dato ser godt ud. 205 medlemmer har betalt kontingent. Sekretæren: Karl Gregersen har kontaktet sekretæren om medlemmer, der i 2021 har 60-års kandidatjubilæum fra KVL. Karl Gregersen har 60-års kandidatjubilæum og gerne i kontakt med andre.

Carsten Christensen har kontaktet formanden om vi vil formidle kursus på Løgumkloster Refugium d. 28. – 31. maj 2021 med titlen ”Der er så dejligt derude på landet”. Læs nærmere her.

 

Ad. 9. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde

Næste møde planlægges til 15.juni 2021 på Høng Landbrugsskole. Formanden står for aftale med skolen.

 

INGEROLSEN20210312