Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2020

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts 2020 kl. 10.30. DanskeSeniorAgronomer.
Mødet blev holdt hos Inger Olsen.
Til stede: Formand Poul Agergaard, Næstformand Ole Kirk, Kasserer Johannes Christensen, Rejsearrangør Ole Klejs Hansen og Sekretær Inger Olsen.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt uden ændringer.

Ad. 2. Årsmøde 2020 og generalforsamling 2020: Agroskolen, Hammerum og 2021 Fyn eller Sjælland.
2020: Fredag d. 4 september 2020 på Agroskolen, Hammerum (tidl. Hammerum Landbrugsskole). Planlagt program: ”Fremtidens muligheder i bioraffinering inkl. Bæredygtighed” ved Godsejer Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard. Forfatter og Debattør Gitte Hornshøj om ” Takt & tone – med plads til unoder” og udflugt til Brunkulsmuseet i Søby, Herning med guidet rundvisning i bus.
2021: Fredag d. 3. september 2021. Vi påtænker at holde det på Sjælland eller i Sydjylland.
Generalforsamling 2020: På valg til bestyrelsen er Johannes Christensen (ønsker ikke genvalg) og Poul Agergaard. På valg til revisor er Anton Kristensen.

Ad. 3. Højskolekursus 2020 på Hadsten Højskole og 2021 Rødding og andre ideer.
2020: På Hadsten Højskole d. 15.-21. juni 2020. Der er 61 tilmeldt og tilmelding fortsætter.
2021: Rødding Højskole er optaget i uge 25, derfor undersøger vi uge 26 eller Idrætshøjskolen i Sønderborg.

Ad. 4. Lange rejser i 2021 USA og senere i samarbejde med Landbosenior og 2022 Island. Evaluering af Cubatur i 2020.
2020: Cuba med Mols Rejser d. 13.-26. januar 2020 var vellykket.
2021: Sammen med Landbosenior udbydes 10 dages tur til det østlige USA i 20. – 30. august 2021 og gentages 10. – 20. september 2021.
2022: Forslag om 10-dages tur Island rundt eller Nordjapan og Sydkorea.

Ad. 5. Korte udenlands rejser i 2020, Kroatien i oktober, 2021 flodkrydstogt på Rhone, Frankrig og 2022 Gotland.
2020: Rejse til Kroatien med Best Travel d. 1.-8. okt. 2020. Der er ikke tilstrækkelig tilmeldte og der skal være 30 deltagere for at turen gennemføres. Vi opfordrer andre til at tilmelde sig NU direkte til Best Travel.
2021: Der arbejdes videre med krydstogt på floden Rhone, Frankrig i maj måned.
2022: Der arbejdes på tur til Gotland, Sverige

Ad. 6. Korte indenlands rejser i 2020, status for Øst-/Sydsjælland og 2021 Djursland.
2020 Øst-/Sydsjælland 12.-14. august 2020. Best Travel er med i nogle aftaler. Der er 18 tilmeldte og Ole Kirk modtager tilmelding efter princippet ”først til mølle” på tlf. 4017 7583 eller mail dk.ole.kirk@gmail.com
2021: Djursland. Ole Klejs Hansen havde udarbejdet inspirationskatalog, som vi drøftede og syntes godt om. Der arbejdes videre på det.

Ad. 7. Nyt fra kassereren og øvrige medlemmer, herunder medlemsstatus. (Siden 1. juli 2019 er 15 udmeldt, heraf 4 døde og 1 indmeldt)
Johannes Christensen fremlagde regnskab året til dato. 224 har betalt kontingent til dato, men der er udsendt en del rykkere. Ved gennemgang af medlemslisten fordelte vi mellem os at kontakte de sidste, som vi ikke har hørt fra.

Ad. 8. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde.
Næste møde onsdag d. 17. juni 2020 om eftermiddagen på Hadsten Højskole.

INGEROLSEN20200309