Referat af bestyrelsesmøde onsdag, d. 4. dec 2019

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 4. december 2019 kl. 10.00. DanskeSeniorAgronomer.
Mødet blev holdt hos Ole og Hanna Kirk.
Til stede: Formand Poul Agergaard, Næstformand Ole Kirk, Rejsearrangør Ole Klejs Hansen og Sekretær Inger Olsen.
Afbud: Kasserer Johannes Christensen

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt uden ændringer.

Ad. 2. Årsmøde 2020: Planlægning og ide for sted til 2021.
2020: Fredag d. 4 september 2020 på Agroskolen, Hammerum (tidl. Hammerum Landbrugsskole). Planlagt program: Fremtidig udnyttelse af græsprotein ved Godsejer Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard. Forfatter og Debattør Gitte Hornshøj om ” Takt & tone – med plads til unoder” og udflugt til Brunkulsmuseet i Søby, Herning med guidet rundvisning i bus.
2021: Fredag d. 3. september. Vi påtænker at holde det på Fyn eller Sjælland.

Ad. 3. Højskolekursus på Hadsten Højskole 2020 og ideer til kurser i fremtiden.
2020: På Hadsten Højskole d. 15.-21. juni 2020. Der er 31 tilmeldte nu og andre opfordres til at tilmelde sig nu.
2021: Vi undersøger mulighed for Rødding Højskole eller Højskolen Mors.

Ad. 4. Lange rejser i 2020 og prioritering af rejser 2021 og 2022.
2020: Cuba med Mols Rejser d. 13.-26. januar 2020: 7 af 31 tilmeldte er fra SeniorAgronomer og de øvrige er fra Landbosenior. Den planlagte februar-rejse er aflyst, da der var for få tilmeldte.
2021: Sammen med Landbosenior planlægges 10 dages tur til det østlige USA i sept.-okt. 2021.
2022: Forslag om 10-dages tur Island rundt.

Ad. 5. Korte udenlands rejser i 2020 og prioritering af rejser 2021 og 2022.
2020: Rejse til Kroatien med Best Travel d. 23.-30. maj 2020 er aflyst på grund af for få tilmeldte. Den udbydes igen med en smule ændret program d. 1.-8. okt. 2020. Den bliver billigere. Program udsendes snart til medlemmer. Tilmelding direkte til Best Travel efter princippet ”først til mølle”.
2021: Krydstogt på floden Rhone, Frankrig i maj måned.
2022: Forslag om tur til Gotland, Sverige

Ad. 6. Korte indenlands rejser i 2020 og fremtiden.
2020 Øst-/Sydsjælland 12.-14. august 2020: Ole Kirk og Inger Olsen detailplanlægger. Vi skal bo i Rødvig. Best Travel er med i nogle aftaler.
2021: Djursland. Ole Klejs Hansen undersøger mulighed.

Ad. 7. Nyt fra kassereren og øvrige medlemmer, samt gennemgang af medlemsliste.
Ole Kirk fremlagde på kassereren vegne regnskab året til dato. 183 har betalt kontingent til dato og vi har penge på kontoen. Der vil snarest live udsendt rykkere til de der ikke har betalt endnu.
Medlemslisten blev gennemgået og justeret. Det er sekretærens formodning, at mange restanter modtager mails fra senioragronomer i uønsket/spam mail. Det sker for sekretæren, der har en hotmail email-adresse.

Ad. 8. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde.
Næste møde mandag d. 9. marts 2020, kl. 10 hos Inger Olsen.

INGEROLSEN20191204