Referat af bestyrelsesmøde d. 3. okt. 2019

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 3. oktober 2019 kl. 10.30. DanskeSeniorAgronomer.
Mødet blev holdt hos Ole og Hanne Klejs Hansen.
Til stede: Formand Poul Agergaard, Næstformand Ole Kirk, Kasserer Johannes Christensen, Rejsearrangør Ole Klejs Hansen og Sekretær Inger Olsen.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt uden ændringer.

Ad. 2. Lange rejser i 2020, Cuba og forslag til 2021 og senere i samarbejde med Landbosenior.
Rejse til Cuba med Mols Rejser d. 13.-26. januar 2020 har sidste tilmelding 21. okt. 2019.
Fremtidige rejsemål: Forslag om Østlige USA, Vietnam eller Nord Japan. Det vil Poul Agergaard og Ole Klejs Hansen tage med til møde med Landbosenior 9. okt. 2019

Ad.3. Korte udenlands rejser i 2020, Kroatien i maj og ideer i fremtiden.
Rejse til Kroatien med Best Travel d. 23.-30. maj 2020 udsendes til medlemmer i løbet af kort tid. Tilmelding direkte til Best Travel efter princippet ”først til mølle”.
Fremtidige rejsemål: Forslag om Island eller flodrejse i Europa. Ole Klejs Hansen arbejder videre.

Ad. 4. Korte indenlands rejser i 2020, status for Øst-/Sydsjælland og ideer til fremtiden.
Tur til Øst-/Sydsjælland 12.-14. august 2020 er under planlægning af Inger Olsen. Vi skal bo i Rødvig. Best Travel er med i nogle aftaler.
Fremtidige steder i Danmark: Djursland.

Ad. 5. Højskolekursus 2020 på Hadsten Højskole og ideer til fremtiden.
Højskolekursus på Hadsten Højskole d. 15.-21. juni 2020. Program bliver snart udsendt og blev omdelt på årsmøde d. 6. sept. 2019.
Fremtiden: Vi tænker på Fyn.

Ad. 6. Årsmøde 2020.
Årsmøde 2020 bliver fredag d. 4 september 2020 på Agroskolen, Hammerum (tidl. Hammerum Landbrugsskole). Poul Agergaard arbejder på at finde besøg-/udflugtssteder.
Årsmøde 2021 bliver fredag d. 3. september. Vi planlægger Bygholm eller Kjærgaard Landbrugsskole.

Ad. 7. Nyt fra kassereren og øvrige medlemmer, herunder medlemsstatus.
Kassereren udleverede regnskab året til dato. Det viser, at årsmødet gav et forventet underskud, og vi har penge på kontoen.
Sekretæren oplyste, at 25% af medlemmer aldrig åbner mails fra foreningen. Vi ved, at en del skyldes at mailen indgår som uønsket eller spam mail. Det sker for sekretæren, som har en hotmail.com adresse. Denne information bør spredes fra mund til mund blandt medlemmer. Der arbejdes på forbedring.
Kontingentopkrævning vil blive udsendt i oktober, evt. november.

Ad. 8. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde.
Næste møde onsdag d. 4. dec. 2019, kl 10. hos Ole og Hanna Kirk med ledsagere.

INGEROLSEN20191003