Referat af bestyrelsesmøde 6.6.2019

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 6. juni 2019 kl. 10.30, DanskeSeniorAgronomer
Mødet blev holdt på Agroskolen, Hammerum.
Til stede: Poul Agergaard, Ole Kirk, Johannes Christensen, Henrik Nygaard og Inger Olsen.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden ændringer.

Ad. 2. Årsmøde og generalforsamling 2019 og forslag til årsmøde 2020
Årsmøde 2019 bliver fredag, d. 6. september 2019 på Horisont, det nu tidligere Koldkærgård Kursuscenter, Skejby. Indlæg af Seniorforsker Troels Kristensen, Foulum om klimabelastning og Sinne Bundgård Nielsen, Arla Food, Innovationscenter. Rundvisning på Arla Food, Innovationscenter og SEGES. Indlæg ved Herdis Hansen, Ankerfjord Hospice. Ole står for planlægningen. Prisen vil fremgå af indbydelsen.
Generalforsamling: På valg til bestyrelsen: Henrik Nygaard (ønsker ikke genvalg), Ole Kirk og Inger Olsen. Ole og Inger er villige til genvalg. Valg af revisor: Anders Frederiksen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsens foreslår: Ragnar Aagaard.
Årsmøde 2020 bliver fredag, d. 4. september på Agroskolen, Hammerum (tidl. Hammerum Landbrugsskole).

Ad. 3. Højskolekursus 2019 på Seniorhøjskolen Nørre Nissum og status for højskolekursus i Midt- eller Nordjylland 2020.
Højskolekursus 2019 uændret med 43 tilmeldte.
Højskolekursus 2020 i Kronjylland er under planlægning af Poul.

Ad. 4. Lange rejser 2019 og status for samarbejde med Landbosenior (Poul) i fremtiden. Rejser i 2020: Cuba
Ingen ændringer siden sidste møde og fælles med Landbosenior. I 2019 Grønlandsrejser. I 2020 til Cuba arrangør Mols Rejser d. 13.-26. januar og 10.-23. februar.

Ad. 5. Korte udenlands rejser: Status for Blomsterkrydstogt til Holland i 2019 og ideer i fremtiden
En vellykket tur var Blomsterkrydstogt til Holland 26. april – 1. maj med 24 deltagere fra senioragronomer. Vi delte bus med en gruppe på 8 deltagere fra Allerød, så turen kunne gennemføres. Arrangør var Best Travel.
I 2020 drøftes om tur til Norditalien-Kroatien i maj-juni eller Cypern. Ole og Henrik står for planlægningen.

Ad. 6. Korte indenlands rejser: Status for Sydfyns tur i august 2019 og ide til 2020 Øst-/Sydsjælland.
I 2019 er der 3-dages tur 14.-16. august til Sydfyn og Langeland. Der er 28 tilmeldte. Tilmelding kan stadig ske til Ole.
I 2020 planlægger vi 3 dages tur til Østsjælland. Inger står for planlægningen.

Ad. 7. Nyt fra kassereren, øvrige medlemmer og ”Hvordan håndterer vi medlemskab, når begge parter er agronomer?”
Kassebeholdningen ser god ud. Der udsendes rykkere nu. Medlemskab for agronomer, der danner par: Hvis begge ønsker at være primære medlemmer, skal begge betale kontingent.
Der var artikel om os i marts udgave af JAktuelt. Johannes stiller op til JA’s repræsentantskab.

Ad. 8. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde
Næste møde 16. august eller efter årsmøde/generalforsamling.

INGEROLSEN20190606