Nyt fra bestyrelsen til medlemmer

Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 1. februar 2019 kl. 10.30, DanskeSeniorAgronoer
Mødet blev holdt hos Poul og Ellen Agergaard i Ringkøbing
Til stede: Poul Agergaard, Ole Kirk, Johannes Christensen, Henrik Nygaard og Inger Olsen.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden ændringer.

Ad. 2. Årsmøde 2019 og forslag til 2020
Årsmøde 2019 bliver fredag, d. 6. september 2019 på Horisont, det nu tidligere Koldkærgård Kursuscenter, Skejby. Der vil blive indlæg fra Arla Food, Innovationscenter og af Direktør Ejnar Schultz, SEGES samt rundvisning på SEGES og Arla Food. Selvfølgelig også et kulturelt indslag. Ole står for planlægningen.
Årsmøde 2020 bliver fredag, d. 4. september et sted i Midtjylland.

Ad. 3. Højskolekursus 2019 på Seniorhøjskolen Nørre Nissum og status for højskolekursus i Midt- eller Nordjylland 2020.
Højskolekursus 2019 onsdag d. 19. juni – tirsdag d. 25. juni 2019 har 43 tilmeldte, og tilmelding kan stadig nås. Se nærmere på vores hjemmeside om højskolekurser og www.seniorhoejskolen.dk
Højskolekursus 2020 i Midt/Østjylland er under planlægning af Poul.

Ad. 4. Lange rejser 2019 og status for samarbejde med Landbosenior i fremtiden. Rejser i 2020: Cuba!
Der har været møde med Landbosenior og vi samarbejder om rejser i 2019 og 2020. Poul, Henrik og Ole deltog i mødet.
I 2019 går turen til Grønland i fællesskab med Landbosenior med 3 rejser hvoraf 2 rejser i juni og september er udsolgt. Den 3. rejse 4.-13. juni er der stadig ledige pladser. Tilmelding sker via hjemmesiden: http://landbosenior.dk/rejser/. Tilmelding hos Topas Travel.
I 2020 går turen til Cuba med Mols Rejser. Der planlægges ture d. 13.-26. januar, 10.-23. februar og hvis interessen er stor, så en ekstra rejse 16.-29. marts. Der bliver tilmelding fra i marts 2019.

Ad. 5. Korte udenlands rejser: Status for Blomsterkrydstogt til Holland i 2019 og ideer i fremtiden
I 2019 er turen Blomsterkrydstogt til Holland 26. april – 1. maj. Desværre er der kun 21 tilmeldte. Vi kæmper for at gennemføre turen ved at udbyde den til Landbosenior. Arrangør Best Travel forsøger et samarbejde med anden gruppen. Tilmelding kan nås endnu til Best Travel, Kristina Kirkegaard på tlf. 70209899 eller e-mail kk@besttravel.dk.
I 2020 går planerne på Norditalien-Kroatien i maj-juni. Henrik står for planlægningen.

Ad. 6. Korte indenlands rejser: Status for Sydfyns tur i august 2019 og ide til 2020 Øst-/Sydsjælland.
I 2019 bliver der 3-dages tur ca. 14-16 august i det sydfynske og Langeland med 2 overnatninger i Fåborg. Tilmelding vil kunne ske fra først i marts. Henrik/Ole står for planlægningen.
I 2020 planlægger vi 3 dages tur til Østsjælland. Inger står for planlægningen.

Ad. 7. Nyt fra kassereren og øvrige medlemmer.
Kassebeholdningen ser god ud. De fleste har betalt medlemskontingent, men der er fortsat nogle restanter. Der sendes rykker i nær fremtid. Der skrives artikel til JAktuelt for at gøre opmærksom på os blandt andre agronomer.

Ad. 8. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde
Næste møde 6. juni. Poul arrangerer sted.

INGEROLSEN20190201