Julehilsen 2018

Kære medlemmer af DanskeSeniorAgronomer.
December 2018.

Bestyrelsen ønsker en glædelig jul og et godt nytår og tak for opbakningen til vores arbejde. Det er tid for tanker om hvordan det er gået i 2018 og hvordan mulighederne er for 2019.

I 2018 var højskolekurset i juni på Grundtvigs Højskole, Hillerød og i 2019 bliver det på Seniorhøjskolen, Nørre Nissum 19.-25. juni med titlen Vestkysten og Limfjorden. Husk at tilmelde dig/jer snart, da kurset bliver åbnet for andre d. 1. februar 2019.

Årsmødet afvikledes på KVL, og i 2019 flytter vi til det jyske på Horisont (det nu tidligere Koldkærgård Kursuscenter, Skejby) fredag d. 6. september 2019.

Vores rejser gik i 2018 til Portugal i maj og til Canada i fællesskab med Landbosenior

Om rejser i 2019 skriver rejseansvarlige Henrik Nygaard:
Snart bliver dagene længere og foråret står for døren. Vi vil derfor gerne forslå, at I som julegave til hinanden, tænker på et blomsterkrydstogt til Holland i april. Turen bliver en unik oplevelse på et højt niveau med ”all inclusive”, så det blot er at læne sig tilbage og nyde hele turen. Vi håber på, at flere melder sig, lige som vi håber på, at nogle har valgt at tage med på oplevelserne i Grønland, hvor der bliver en ekstra tur først i juni. Til sidst men ikke mindst, at mange vil deltage i den indenlandske tur til Sydfyn midt i august. Programmet kommer snart på hjemmesiden.

Kasserer Johannes Christensen oplyser, at et fåtal ikke har betalt kontingent endnu.
I forlængelse heraf opfordrer bestyrelsen alle til at benytte enhver lejlighed til at rekruttere nye medlemmer.

Vores nye hjemmeside er nu i gang og forhåbentlig til glæde, selv om det gav lidt problemer med at logge ind med ny adgangskode. Vi har de fleste informationer på den åbne side, men for at se medlemsliste skal man bruge kode.

På bestyrelsens vegne
Poul Agergaard / Inger Olsen