Nyt fra bestyrelsen til medlemmer

Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 23. november 2018 kl. 10.00 DanskeSeniorAgronomer.
Mødet blev holdt hos Ole og Hanna Kirk i Højbjerg.
Til stede: Poul Agergaard, Ole Kirk, Johannes Christensen, Henrik Nygaard og Inger Olsen.

Udsendt dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering.
3. Evaluering af årsmøde 2018 og planlægning for 2019
4. Højskolekursus 2019 og ideer til kurser ud i fremtiden
5. Lange rejser 2019 og prioritering af rejser i 2020 og 2021.
6. Korte udenlandske rejser 2019 og i fremtiden
7. Korte indenlands rejser i 2019 og i fremtiden
8. Ny hjemmeside. Status
9. Nyt fra kassereren og øvrige medlemmer.
10. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Ad. 2. Konstituering.
Genvalg til alle poster
Formand: Poul Agergaard
Næstformand: Ole Kirk
Sekretær: Inger Olsen
Kasserer: Johannes Christensen
Rejseansvarlig: Henrik Nygaard

Ad. 3. Evaluering af årsmøde 2018 og planlægning for 2019
Årsmødet blev holdt på Landbohøjskolen, nu ”Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Køben-havns Universitet, Frederiksberg”. 61 medlemmer deltog i årsmødet mod sædvanligvis godt 100. Det forløb godt med gode indlæg. 37 deltog i vellykket arrangement med middag i Teaterkælde-ren, Det ny Teater med underholdning. Nogle medlemmer fra det jyske har skrevet til bestyrelsen at afstanden til København er for stor. Årsmøder holdes forskellige steder i landet for at tilgodese de fleste medlemmer.
ÅRSMØDE 2019 er planlagt til fredag d. 6. september 2019 på Horisont, det nu tidligere Kold-kærgård Kursuscenter, Skejby. Ole står for planlægning.

Ad. 4. Højskolekursus 2019 og ideer til kurser ud i fremtiden
Højskolekursus er fastlagt til onsdag d. 19. juni – tirsdag d. 25. juni 2019 (skævt over uge 25-26) på Seniorhøjskolen Nørre Nissum. Hvis vi ikke kan fylde kurset, vil det blive åbnet for andre d. 1. februar 2019. Der er pt. 33 tilmeldte.
HØSKOLEKURSUS 2020 vil vi planlægge i uge 25: 14.-20. juni 2020. Vi vil forsøge at placeredet i Midt- eller Nordjylland. Poul står for planlægning.

Ad. 5. Lange rejser 2019 og prioritering af rejser i 2020 og 2021
I 2019 udbyder vi i fællesskab med Landbosenior to rejser til Grønland henholdsvis 18.–27. juni og 3.–12. september 2019. Turene arrangeres af Topas Travel.
I 2020 undersøger vi en tur til Cuba i fællesskab med Landbosenior, med Mols Rejser. Der afhol-des møde sidst i januar 2019, hvor Poul og Henrik deltager.
I 2021 ser vi på muligheder med rejser til Island, Argentina, Japan/Sydkorea eller New Zealand. Det kan evt. være fælles med Landbosenior.

Ad. 6. Korte udenlands rejser i 2019 og i fremtiden
I 2019 udbyder vi Blomsterkrydstogt til Holland 26. april – 1. maj 2019. Prisen er 9.295 kr. Nogle synes det er for høj, men vær opmærksom på, at den inkluderer overnatninger i kahyt med fransk altan, helpension, entreer, drikkevarer og drikkepenge. Fra tidligere rejser viser det sig også, at med-lemmerne er godt tilfreds med, at de ikke skal have tegnebogen frem. Best Travel arrangerer rejsen.
I 2020 er ideerne: Mosel-Alsace, Kroatien, Rumænien eller sejlads langs Norges kyst. Henrik står for planlægningen.

Ad. 7. Korte indenlands rejser i 2019 og i fremtiden
I 2019 planlægges 3-dages tur i august i det sydfynske med 2 overnatninger i Fåborg. Henrik står for planlægningen.
I 2020 undersøges muligheder i Øst-/Sydøstsjælland.

Ad. 8. Ny hjemmeside. Status
Den nye hjemmeside kører nu og fungerede ved tilmelding til årsmøde 2018. Inger er på vej til at være fortrolig med den.

Ad. 9. Nyt fra kassereren og øvrige medlemmer.
Kontingentopkrævning 2018-19 blev udsendt 13. nov. Og 9 dage senere har 135 medlemmer betalt kontingent. Der er kassebeholdning på 125.000 kr.
Der udsendes julebrev i uge 50 og input sendes til formanden.

Ad. 10. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde
Næste møde afholdes d. 1. februar 2019 hos Poul og Ellen Agergaard, Ringkøbing.

INGEROLSEN20181123