Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Referat af bestyrelsesmøde d. 11.juni 2018 i DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt hos Kirsten og Johannes Christensen i Rødekro

Til stede: Poul Agergaard, Ole Kirk, Johannes Christensen, Henrik Nygaard og Inger Olsen.

Udsendt dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden

  2. Ny hjemmeside. Status.

  3. Højskolekursus 2018 og ideer til kurser ud i fremtiden

  4. Årsmøder og generalforsamlinger i 2018 og ide til 2019

  5. Lange rejser 2018 og prioritering af rejser i 2019, 2020.

  6. Korte indenlands rejser i 2019 og i fremtiden

  7. Nyt fra kassereren og øvrige medlemmer.

  8. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ad 2. Ny hjemmeside. Status

Den nye hjemmeside er oprettet, hvor Ole og Inger er administratorer og har kontakt til ny webmaster. Hjemmesiden hedder www.senioragronomer.dk. Den kan bruges, men mangler lidt finpudsning, og når det er sket sendes mail til medlemmer om hvordan man kan logge ind som medlem.

Det blev drøftet hvor meget medlemmer skal kunne se om andre medlemmer. Der var ønske om mailadresser og telefonnumre. Det undersøges hvor meget vi må ifølge persondataloven.

Den gamle hjemmeside www.danskesenioragronomer.dk eksisterer stadig med historiske oplysninger og bliver IKKE ajourført.

Ad 3. Højskolekursus 2018 og ideer til kurser ud i fremtiden

Højskolekursus i uge 25 kører som planlagt på Grundtvigs Højskole, Hillerød.

Højskolekursus i 2019 blev fastsat til uge 24 på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum. Poul Agergaard arbejder videre med det.

Ad 4. Årsmøder og generalforsamling i 2018

Årsmøde 2018 holdes på Landbohøjskolen, Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg. Aftaler er på plads undtagen foredragsholder efter frokost.

Pris for deltagelse 450 kr. pr deltager om dagen. Plus 350 kr. for middag i Teaterkælderen, Det Nye Teater.

Generalforsamling: På valg til bestyrelsen: Poul Agergaard, Johannes Christensen og Ole Kirk (1 år). De er villige til genvalg. Valg af revisor: Anton Kristensen er på valg

Årsmøde 2019: 6. september på Konferencecenter Koldkærgård, Aarhus N.

Ad 5. Lange rejser 2018 og prioritering af rejser i 2019, 2020

I 2018: Succesfuld tur til Portugal med Best Travel. 37 deltagere. 3 Canadature fælles med Landbosenior er fuldt booket og Mols Rejser arrangerer. Bustur til Mosel og Alsace er aflyst på grund af for få deltagere.

2019. Der arbejdes på en blomstertur til Holland sidst i april. Henrik og Ole arbejder på dette.

I 2019 arbejdes på tur til Grønland i juli-august 2019 fælles med Landbosenior. Poul og Henrik vil i nær fremtid holde møde med Poul Hansen, P. Chr. Ottosen og Kristian Justesen fra Landbosenior om fremtidig samarbejde om oversøiske ture (lange rejser).

2020: Poul vil undersøge om en tur til Rumænien.

Ad 6. Korte indenlands rejser i 2019 og i fremtiden.

Der arbejdes med 3 dages tur til Sydfyn i september 2019

Ad 7. Nyt fra kassereren og øvrige medlemmer.

Der er 233 medlemmer, der har betalt kontingent og nogle har betalt dobbelt, da vi sendte påmindelse sammen med andet til alle medlemmer. Kassebeholdningen er 131.000 kr.

Medlemshvervning: Poul og Inger sætter et skriv sammen til JA Aktuelt (tidligere Jord og Viden).

Ad 8. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde

Næste møde fastlægges på årsmødet.

INGEROLSEN20180611