Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Referat af bestyrelsesmøde d. 1. marts 2018 i DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt hos Mette og Henrik i Mariager

Til stede: Poul, Ole, Henrik og Inger. Afbud: Johannes.

Udsendt dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden

  2. Hjemmesiden. Der er ikke optimal ajourføring.

  3. Højskolekursus 2018 og ideer til kurser ud i fremtiden

  4. Årsmøder 2018 og ide til 2019

  5. Lange rejser 2018 og prioritering af rejser i 2019, 2020.

  6. Korte indenlands rejser 2018 og i fremtiden

  7. Nyt fra kassereren og øvrige medlemmer.

  8. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

I dagsordenen blev i pkt. 4 tilføjet generalforsamling.

Ad 2. Hjemmesiden. Der er ikke optimal ajourføring.

Der er ikke sket ajourføring siden november 2017 selv om der senere er tilsendt materiale til webmaster til optagelse på hjemmesiden. Ole kontakter webmaster for at finde en løsning.

Ad 3. Højskolekursus 2018 og ideer til kurser ud i fremtiden

Der er 81 tilmeldte til ”Danmark og danskerne” på Grundtvigs Højskole, Hillerød 17.-23. juni 2018, Ca. 15 er udefra. I 2019 og senere udskudt til næste møde

Ad 4. Årsmøder 2018 og ide til 2019 og generalforsamling 2018

Årsmødet afholdes fredag d. 7. september 2018 på KVL, (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Københavns Universitet) på Frederiksberg.

Foreløbigt program:

09.30-10.00 Ankomst og velkomst, kaffe.

10.00-11.30 Fakultetsdirektør Henrik Zobbe, SCIENCE- Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

12.00-12.30 Generalforsamling

12.30-14.00 Frokost

14.00-15.00 Foredrag ???

15.00-15.30 Kaffe

15.30-17.30 Med bus til Axelborg

19.30 Evt. fællesspisning et sted i København

Der vil blive mulighed for gratis parkeringsbilletter til KVLs parkeringsplads

Årsmøde 2019: 6. september på Konferencecenter Koldkærgård, Aarhus N.

Ad 5. Lange rejser 2018 og prioritering af rejser i 2019, 2020.

2018:

3 rejser til Canada fælles med Landbosenior. Der er få ledige pladser 18. juni-1.juli 2018. Mols Rejser arrangerer.

Rejsen til Portugal 22-29. maj 2018 er udsolgt.

Busrejse til Mosel-Alsace 17.-26. september 2018. Der er flere ledige pladser. Tilmelding til Riis rejser senest 1. april.

I støbeskeen i 2019:

April: 6-dages bustur til Holland for at se tulipaner og lidt landbrugsfagligt.

Der arbejdes på sommertur til enten Island, Nordkap eller Skotland.

Sensommer: Italien-Kroatien eller Cypern.

Februar 2020: Argentina

Ad 6. Korte indenlands rejser 2018 og i fremtiden

I 2018 ingen

I 2019 3 dages tur til Sydfyn en blanding med foredrag og busture.

I 2020 3 dages tur til Bornholm eller Stevns.

Ad 7. Nyt fra kassereren og øvrige medlemmer.

226 medlemmer har betalt kontingent for i år. Der sendes snart rykkere til restanter. Kassebeholdningen er kr. 138.726,12

Ad 8. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde.

Tak til Mette for god forplejning

Næste møde holde d. 11. juni 2018 kl. 10.00 hos Johannes og Kirsten i Rødekro.

INGEROLSEN20180301