Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. december 2017 i DanskeSeniorAgronomer.

Mødet blev holdt hos Ellen og Poul i Ringkøbing.

Deltagere: Poul Agergaard, Ole Kirk, Johannes Christensen, Henrik Nygaard og Inger Olsen.

Udsendt dagsorden.

  1. Godkendelse af dagsorden

  2. Højskolekursus 2018 og ideer til kurser ud i fremtiden

  3. Årsmøde 2018 og ide til årsmøde2019

  4. Lange rejser 2018 og prioritering af rejser i 2019 og 2020.

  5. Korte indenlands rejser 2018 og i fremtiden

  6. Nyt fra kassereren og øvrige medlemmer.

  7. Udsendelse af julehilsen.

  8. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Højskolekursus 2018 og ideer til kurser ud i fremtiden

Danmark og danskerne” på Grundtvigs Højskole, Hillerød 17.-23. juni 2018 er udsendt og på mødedato er der 30 tilmeldte. Det tegner godt. Det vides ikke om det er DSA medlemmer eller andre.

Højskolekursus i 2019. Poul undersøger muligheder i Sydsverige, Vestjylland og Nr. Nissum. Sydsverige er jo i fornuftig afstand.

Ad. 3. Årsmøde 2018 og ide til årsmøde 2019

Årsmødet afholdes fredag d. 7. september 2018 på KVL, (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Københavns Universitet) på Frederiksberg.

Ole har kontakt med Fakultetsdirektør Henrik Zobbe om arrangementet. Formiddagsindlæg vil blive Henrik Zobbe. Efter generalforsamling og frokost vil vi forsøge med rundvisning på KVL og besøg på Axelborg. Vi vil forsøge med teatertilbud om aftenen, da vi ved at mange vil overnatte i København og omegn. Deltagerpris kendes ikke endnu. Overnatning må man selv finde.

Årsmøde 2019: Der blev foreslået fredag d. 6. september 2019 i det østjyske på SEGES/Koldkærgård

Ad.4. Lange rejser 2018 og prioritering af rejser i 2019 og 2020.

I 2018: Portugal, Canada og Mosel-Alsace.

Rejser til Canada. Der er få ledige pladser 18. juni-1.juli 2018. Mols Rejser har arrangeret for Landbosenior og os i fællesskab. Der er udbudt 3 rejser, hvor rejserne 4.-17. juni 2018 og 10.-23. september 2018 er udsolgt. Der er 8 fra senioragronomer i september og få senioragronomer på rejsen 18.juni-1.juli 2018.

Rejsen til Portugal 22-29. maj 2018 er udsolgt og 8 er på venteliste nu. Rejsearrangør er Best Travel.

Rejse til Mosel-Alsace bliver busrejse 17.-26. september 2018. Der vil blive rundtur i Køln, sejltur på Mosel, rundtur i Luxembourg og Colmar samt tur i Vogeserne, suppleret med oplevelser om historie og kultur samt vinsmagning langs Mosel floden og på vinruten i Alsace, med mulighed for at hjemtage eksemplarer af de bedste vine. Riis Rejser er rejsearrangør og vi har Erling Agergaard med som guide. Prisen er ikke endelig fastlagt. Den kommer sammen med udbud.

I 2019 er tankerne i støbeskeen om forårstur til Holland, sommertur til Island evt. sensommertur til Italien-Kroatien.

Ad. 5. Korte indenlands rejser 2018 og i fremtiden.

I 2018 er der ikke planlagt nogen. Det skyldes at årsmødet 2018 holdes i København og får et lidt bredere indhold end sædvanlig.

I 2019 er Sydfyn i støbeskeen. Der planlægges 3-dages tur med 2 overnatninger.

Ad. 6. Nyt fra kassereren og øvrige medlemmer.

Kasserer Johannes oplyste at de fleste medlemmer har betalt kontingent, men håber at de sidste snart betaler. Der er en kassebeholdning på 139.895,62 kr.

Ad. 7. Udsendelse af julehilsen.

Inger udarbejder forslag, som øvrige bestyrelsesmedlemmer tilføjer i.

Ad. 8. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde.

Tak til Ellen for god forplejning

Næste møde holdes d. 1. marts 2018 kl. 10.30 hos Mette og Henrik i Mariager.

INGEROLSEN20181205