Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

referat oktober 2017

Referat af møde d. 9. oktober i bestyrelsen for DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt hos Hanna og Ole i Højbjerg.

Deltagere: Poul Agergaard, Ole Kirk, Johannes Christensen, Henrik Nygaard og Inger Olsen.

Udsendt dagsorden.

  1. Godkendelse af dagsorden.
  2. Konstituering.
  3. Evaluering af årsmødet 2017.
  4. Årsmødet 2018.
  5. Højskolekursus 2018.
  6. Rejseaktiviteter.
  7. Meddelelser.
  8. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde.
     

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
 

Ad. 2. Konstituering
Der blev poster til alle bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Genvalg af Poul Agergaard.
Næstformand: Ole Kirk.
Kasserer: Genvalg af Johannes Christensen.
Sekretær: Inger Olsen.
Ansvarlig for rejser og højskoleophold: Henrik Nygaard
Bestyrelsesmedlemmer blev orienteret om indhold af de enkelte poster og der blev aftalt glidende overgang fra tidligere ansvarlige.
 

Ad. 3. Evaluering af årsmødet 2017
Årsmødet blev holdt på Kalø Økologiske Landbrugsskole og forløb godt.
Det var en udfordring med foredragsholder Flemming Rose, da sikkerhedsvagter og politi skulle beskytte ham. Alle deltagere blev sikkerhedstjekket af politiet ved indgang til mødelokale.
Emnerne var velegnet, men der må ikke være mere på programmet til en dags arrangement.
Udflugterne om eftermiddagen til Jagtens hus og Karlsladen, Kalø Gods gik planmæssig. Der var gode guider.
 

Ad. 4. Årsmøde 2018
Aftale om at holde det på KVL fredag d. 7. september 2018 er på plads. Ole står for aftalen med KVL. 
Der arbejdes med program, hvor flere bestyrelsesmedlemmer er involveret.
 

Ad. 5. Højskolekursus 2018
Højskolekurset er fastlagt til 17.- 23. juni 2018 (uge 25) på Grundtvigs Højskole, Hillerød. Det foreløbige program er en blanding af foredrag med debat og udflugter. Bl. a. om højskolen, Frederiksborg Slot og Kongernes Nordsjælland.
Der kan være 60 deltagere på kurset, der udbydes åbent i Grundtvigs Højskolens kursusprogram.
Prisen vil nok blive 5000-5500 kr. Poul Agergaard og Niels Elvstrøm står for dette.
 

Ad. 6. Rejseaktiviteter
Turen til Nordspanien 25.9.-2.10. blev gennemført med 31 deltagere. Det var en vellykket tur med en meget vidende guide. Gislev Rejser var arrangør.

Planer
Portugal 22.-29. maj 2018. Ole forhandler med Best Travel. Pris ca. 11.000 kr.
USA-tur efterår 2018 udskydes til 2019, da der i samarbejde med Mols Rejser og Landbosenior er udbudt en rejse til Det vilde vesten, Canada, d. 10.-23. september 2018 til 31.600 kr.

I støbeskeen
Europatur i efteråret 2018 evt. Mosel-Alsace. 
En 3-dages tur i Danmark, men ikke Sønderjylland i 2018.

En brainstorming gav følgende bud ikke prioriteret: Skotland, Island, Argentina, Kina/Peking, Nordkap, New Zealand, Australien, Thailand, tidl. Jugoslavien osv. Vi blev enige om at ture godt kan gentages med 12-14 års interval.
 

Ad. 7. Meddelelser
Kassereren informerede om foreningens økonomi, at der er god likviditet, men afventer afregning af årsmøde. Dernæst indtægt fra medlemskontingent, hvor opkrævning blev udsendt d. 8. oktober 2017. Husk at betale for at fortsætte som medlem.
Ole Kirk meddelte at der er god kontakt til fagbladet “Jord og Viden” og det skal vi bruge.
Desuden skal folderen til at få nye medlemmer revideres
 

Ad. 8. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde
Tak til Hanna for rigtig god forplejning.

Næste møde holdes d. 4. december 2017 hos Poul og Ellen i Ringkøbing.

INGEROLSEN20181009