Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

referat april 2017

Referat af møde i bestyrelsen for DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt onsdag den 12. april 2017 hos Kirsten og Johannes.

I mødet deltog: Poul Agergaard, Niels Elvstrøm, Sigurd Østergaard, Johannes Christensen og Ole Kirk.

Referent: Ole Kirk

Til mødet forelå følgende dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden

  2. Årsmødet 2017 og 2018

  3. Generalforsamling 2017

  4. Højskolekursus 2017 og 2018

  5. Rejseaktiviteter 2017 og følgende år

  6. Nyt fra kassereren og øvrige medlemmer

  7. Eventuelt, herunder næste møde

 

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

 
Ad 2 – Årsmødet 2017 og 2018
Årsmødet holdes den 1. september på Kalø Landboskole.
Alle aftaler er næsten på plads. Der mangler p.t. en indleder til om eftermiddagen.
Formiddagens indleder bliver Flemming Rose. Derudover er der en kort indlæg af skolens forstander
Kirsten Holst kommer for kort at fortælle om pensionsordninger for seniorer.
Efter kaffen er der besøg i Jagtens Hus og på Kalø Slot/Karsladen.
Dagen slutter med en beskeden middag.
Prisen for deltagelse bliver 400 kr. pr. deltager.

Det undersøges om årsmødet 2018 kan holdes på Landbohøjskolen – ole.
 

Ad 3 – Generalforsamling 2017
Til generalforsamlingen modtager Niels Elvstrøm og Sigurd Østergaard ikke genvalg. 
Ole kontakter eventuelle kandidater.

 
Ad 4- Højskolekursus 2017 og 2018
Der er pt tilmeldt 57 til højskolekurset 2017 på Løgumkloster Refugium
Da Peter Bastian, som skulle holde et indlæg, er død, skal vi finde en ny foredragsholder. Johannes foreslog Kaj Schmidt til et indlæg “Et finnebarn fortæller”. 
Tilføjelse – det er faldet på plads.

Højskolekurset 2018 holdes på Frederiksborg Højskole.

 
Ad 5 – Rejseaktiviteter 2017 og følgende år
Fra den 20. – 27. april 2017 tager 37 deltager af sted til TOLO i Grækenland. Johannes repræsenterer foreningen.
Rejsen til Nordspanien fra den 25. september – 2. oktober 2017 er udbudt. Rejsearrangør er Gislev rejser. Der er pt tilmeldt 28, så der er plads til nogle flere.
Sigurd omdelte oversigt over nogle rundrejser i et sydvestlige USA. Der blev ikke bestemt noget. 
Poul omdelte program for en rejse til “Det Vilde Vesten CANADA” . Også lagt på idelisten.

 
Ad 6 – Nyt fra kassereren og øvrige medlemmer
Johannes oplyste at der er en kassebeholdning på 164.000 kr.
Der er ca. 30, som ikke har betalt kontingent. Der er ikke udsendt rykker, men det vil ske snarest.
Betaling vedrørende højskolekurset går via foreningens kasse.

Der var ikke andre meddelelser

 
Ad 7 – Eventuelt, herunder næste møde
Næste møde holdes torsdag den 3. august 2017 kl. 10.00 hos Hanna&Ole