Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Referat af generalforsamling i DanskeSeniorAgronomer 2016

Mødet blev holdt fredag den 2. september 2016, kl. 11.30 på Lundbæk Landbrugsskole, Nibe

I mødet deltog de medlemmer som deltog i årsmødet.

 

Dagsorden
Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent og stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden
 4. Regnskab og budget ved kassereren
 5. Indkomne forslag
 6. Valg
  1. Bestyrelsen 
   På valg er Poul Agergaard (villig til genvalg)
   Johannes Christensen (villig til genvalg)
   Suppleant til bestyrelsen
   Bestyrelsen foreslår, at N.K. Fruergaard, Mejrup, Holstebro og Inger Olsen, Hårup vælges som suppleanter
    
  2. Revisor 
   På valg er Anton Kristensen (villig til genvalg)
    
  3. Revisorsuppleant
   Bestyrelsen foreslår genvalg af Ragner Aagaard, Horsens
    
 7. Eventuelt
   

Ad 1 – Velkomst ved formanden
Poul Agergaard bød velkommen til generalforsamlingen.
 

Ad 2 – Valg af dirigent og stemmetællere
Tage Enevoldsen blev valgt til dirigent.
Niels Juhl Lauridsen og Niels Peter Skrubbeltrang blev valgt til stemmetællere.
 

Ad 3 – Bestyrelsens beretning ved formanden
Kan du huske, hvad dine forventninger var til studiet, da du startede på KVL? Og hvad du var stillet i udsigt?
For at se, hvad nutidens studerende på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved KU bliver stillet i udsigt googlede jeg “agronom+sjove oplevelser”

Her står bl.a. at læse:

Ældre studerende byder dig velkommen, så du bliver rystet godt sammen med dine medstuderende. Du møder masser af mennesker og får studiekammerater, som du skal dele hverdag med. Og måske får du venskaber, som varer resten af dit liv.

Den sidste sætning er en del af DSA`s eksistensberettigelse – nemlig en fastholdelse og udbygning af bekendt/venskaber via de aktiviteter vi udbyder.

Hvad er så status for DSA?

Som det om lidt vil fremgå af kassererens beretning er der – ikke overraskende  fortsat tale om et vigende medlemstal.
Vi lytter fortsat gerne til gode forslag til, hvordan vi kan øge tilgangen af medlemmer.

Vi mener stadigvæk, at de to største “aktiver” for medlemstilgang er:

 1. Attraktive kvalitetsaktiviteter
 2. Jeres omtale heraf – og opfordring til medlemskab
   

REJSEAKTIVITETER

“Landet der flyder med mælk og honning” var titlen på turen til Israel fra den 19.- 26. september 2015.

Turen var tilrettelagt af to erfarne herrer: 
Anders Laugesen, programmedarbejder ved Danmarks Radio
Aage Augustinus, tidligere valgmenighedspræst og forstander på Ask Højskole og Rude Strand Seniorhøjskole.
 
Dertil kom en meget dygtig dansktalende guide – Hanne, som har boet i Israel siden 1964 og som meget dygtigt kunne fortælle om landet og dets mennesker ud fra et jødisk perspektiv

Disse tre nævnte personer gjorde, at vi oplevede nogle fantastisk spændende – til tider lidt ophedede diskussioner både om fortid og nutid i Israels historie.

De første to overnatninger fandt sted på en kibbutz i Galilæa.
Den resterende del af turen boede vi på hotel- meget centralt beliggende i den gamle bydel af Jerusalem. Et hotel, som er bestyret af en gammel kristen palæstinensisk familie.
Hotellets centrale beliggenhed gjorde, at det var meget let, at gå på opdagelse på egen hånd – når der var tid!

Med denne tilføjelse antydes, at det var et meget fyldigt program – der var faktisk tale om en højskolelignende tur, hvor der mange aftner var foredrag og diskussioner med oplæg – enten fra guider eller gæster udefra. Bl.a. en ung dansk præst med stilling i Jerusalem.

En fantastisk oplevelses – og minderig tur med 20 deltagere.

3 dage på Rold Storkro
6.-8. oktober 2015 dannede Rold Storkro rammerne om en 3-dages tur.
Stedet er beliggende midt i Danmarks største skov i Himmerlands smukke og spændende natur og i en egn fyldt med sagn og legender – og røverhistorier.
Rold Storkro blev bygget i 1958, som det første hotel efter krigen og med penge fra Marshall-hjælpen.

Det spændende og varierede program blev gennemført med deltagelse af lokale, professionelle guider. Arrangementet kan betragtes som Carsten Christensens “afgangseksamen”, og med 43 tilfredse deltagere – som gav ham topkarakter for arrangementet.

Rundrejse i Japan –  En rejse gennem Japans kultur og historie
Ingen skal være i tvivl om, at vi var lidt betænkelige ved, om der ville være tilslutning til en sådan tur.
Betænkeligheden blev gjort til skamme. VI MÅTTE DUBLERE!!

 1. tur 18. -27. maj 2016 (20 deltagere)
 2. tur 25. maj – 3.juni 2016 (15 deltagere)

Begge hold havde gode guider. Det hold jeg var på havde den topprofesionelle guide fra Albatros – Asger Røjle Christensen, som er en erfaren journalist, forfatter og foredragsholder. Han har fulgt udviklingen i Japan og Østasien i 35 år.

Begge guider lykkedes med at give os nogle særlige rejseoplevelser tæt på japanerne og det sammensatte japanske samfund med dets specielle historie
Det var spændende at opleve både den nuværende og gamle hovedstad – Tokyo og Kyoto.
Det var også spændende at benytte og dermed opleve de velfungerende lokale transportmuligheder metro og det verdensberømte hurtigtog Shinkansen.

Og så fik vi lov at smage på det japanske køkken – bl.a. superfrisk sushi og op til flere gange smagte vi det møre Kobekød.
Det mange vil huske fra turen er: Japanernes venlighed/høflighed, transportsystemets præcision, gadernes renhed, maden og naturligvis landets specielle historie.

Selvom det hører til næste års beretning tillader jeg mig, at rette en tak til Niels Gert Nielsen for hans store indsats ved planlægning og afvikling af vores nylig afholdte tur til Baltikum.
 

KOMMENDE REJSEAKTIVITETER

Der er overvejelser og undersøgelser i gang på tre områder:

 1. De Vestindiske Øer (evt. forår -17)
 2. Grækenland (evt. maj-17)
 3. Spanien (evt. okt-17)
   

HØJSKOLEKURSUS
Årets højskoleophold afvikledes i dagene 19. – 25. juni 2016.
Emnet var: SKØNNE JYLLAND OG SOMMERHØJSKOLE

Nørgaards Højskole i Bjerringbro dannede gode rammer om kurset. Vores hold var på i alt 71 – heraf udgjorde vi fra DSA 51.
Højskolen er meget stor (12.000 m2 under tag) og med flere hold på samme tid, hvilket vi lige skulle vænne os til.

Skolens lærere er meget engagerede og styrede os med sikker hånd gennem programmet, som ud over spændende foredrag også bød på ture og virksomhedsbesøg. (Grundfos`s besøgscenter, Viborg Domkirke, Kongenshus Mindepark og Hvidsten Kro).

Stedet for næste års højskoleophold er endnu ikke fastlagt. Af flere årsager.

 1. Alle højskoler med IDRÆT i navnet er optaget p.g.a. landsstævne.
 2. Enkelte – i øvrigt gode skoler lever ikke op til vore 3 krav – toiletforhold, værelsesstandard og teleslynge.
 3. Mange skoler er fuld bookede – hvilket naturligvis er positivt.

I øjeblikket undersøges muligheden på Løgumkloster Refugium – her er problemet, at de ikke får tilskud efter højskoleloven – men forholdene er i top.
I 2018 kan vi komme på Grundtvigs Højskole – dog i uge 24 – sammen med et hold seniorsygeplejersker.

Næste års årsmøde afholdes på Kalø Landbrugsskole fredag den 1. september.

Jeg vil slutte med at takke for jeres opbakning til vore arrangementer.

I må ikke holde jer tilbage med at komme med forslag til forbedringer heraf.

En tak skal fra min side lyde til bestyrelseskolleger for godt samarbejde i årets løb.

Ulf Pilgård citeres for følgende: “MAN GÅR IKKE I STÅ AF AT BLIVE GAMMEL. MAN BLIVER GAMMEL AF AT GÅ I STÅ.”

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.

 

Ad 4 – Regnskab og budget ved kassereren
Regnskabet for 2015/16 kom ud med et mindre underskud på 2.635,04 kr. Egenkapitalen pr 30. juni 2016 er på155.631,20 kr. Alt i alt et tilfredsstillende resultat.
For 2016/17 er budgetteret med et underskud på 18.900 kr. ved uændret kontingent på 150 kr. pr. medlem. Der kan måske hentes et tilskud fra JA.

Regnskabet er revideret af revisorerne Anton Kristensen og Anders Frederiksen, som ikke har haft bemærkninger til regnskabet.
Regnskab og forslag til budget og kontingent blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger. 
 

Ad 5 – Indkomne forslag
Der var ingen
 

Ad 6 – Valg
Til bestyrelsen blev genvalgt Poul Agergaard og Johannes Christensen. 
 
N.K.Fruergaard, Mejrup og Inger Olsen, Hårlev blev valgt til suppleanter.

Anton Kristensen blev genvalgt til revisor.

Til revisorsuppleant blev valgt Ragner Aagaard, Horsens. 
 

Ad 7 -Eventuelt
Der var intet.