Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

referat september 2016

Referat af møde i bestyrelsen for DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt fredag den 2. september 2016 på Lundbæk Landbrugsskole, Nibe efter årsmødet

Til steder var Poul Agergaard, Sigurd Østergaard, Niels Elvstrøm, Johannes Christensen og Ole Kirk

Referent Ole Kirk

Til mødet forelå følgende dagsorden

  1. Konstituering
  2. Evaluering af årsmødet
  3. Eventuelt

Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
   Formand – Poul Agergaard
   Næstformand – Niels Elvstrøm
   Kasserer – Johannes Christensen
   Rejseansvarlig – Sigurd Østergaard
   Sekretær – Ole Kirk

Evaluering af årsmødet
Vi blev taget rigtig godt imod på skolen, forplejning m.v. var i top.
Det kneb lidt med højtaleranlægget. De bageste kunne ikke høre det hele. Specielt hvis indlægsholderen ind imellem sænkede stemmen.
Lokalet var nok også lidt i underkanten til 108 voksne seniorer.
Indlæg på 90 minutter uden pauser er heller ikke optimalt.
Turen til Aalborg med besøg i Musikhuset og en mindre gåtur rundt i byen var perfekt.

Alt i alt endnu engang et godt årsmøde.
 

Ad 3 – Eventuelt
Næste møde er fastlagt til torsdag den 13. oktober 2016 hos Kirsten og Niels.
Tilføjelse mødet flyttes måske til Løgumkloster for fastlæggelse af næste års højskoleophold.