Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

referat august 2016

Referat af møde i bestyrelsen for DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt mandag den 15. august 2016 hos Elsa og Sigurd i Hobro

I mødet deltog Poul Agergaard, Niels Elvstrøm, Sigurd Østergaard, Johannes Christensen og Ole Kirk
Elsa og Sigurd havde inviteret vores hustruer med til Hobro. De kom gladelig bortset fra Hanna, som var forhindret.

Til mødet forelå følgende dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Årsmødet og generalforsamling 2016
  3. Regnskabet 2015/16 og forslag til kontingent og budget for 2016/17
  4. Årsmødet 2017
  5. Rejseaktiviteter
  6. Meddelelser
  7. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

Ad 2 – Årsmødet og generalforsamling 2016
Alle aftaler med indlægsholder er på plads.
Per Willemose vil ikke have honorar. Han afregnes med rødvin og kørepenge.
Niels Qvist har tilrettelagt turen til Aalborg. Programmet skulle være fastlagt og på plads.
Ved generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå Tage Enevoldsen som dirigent. Til stemmetæller forslås Niels Juul Lauridsen og Niels Peter Skrubbeltrang

Ad 3 – Regnskabet for 2015/16 og forslag til kontingent og budget for 2016/17
Der er 265 betalende medlemmer. Johannes tager kontakt til nogle der stadigvæk er i restance.
Johannes gennemgik regnskabet for 1. juli 2015 til 30. juni 2016. Regnskabet viser et mindre underskud på 2.635 kr., men der er stadigvæk en egenkapital på 155.631 kr.
Regnskabet er ikke revideret, men det bliver det senere på dagen uden bemærkninger.
For 2016/17 er budgetteret med et underskud på 18.500 kr. ved uændret kontingent. Der forventes dog et tilskud fra JA.

Ad 4 – Årsmødet 2017
Aftalen om afholdelse af årsmødet på Kalø Landboskole i 2017 er på plads.
Bestyrelsen lavede en prioriteret liste over mulige indlægsholder 2017. Poul kontakter.
Vi hat også fået navne på nogle eventuelle turleder til en tur udenfor skolen efter eftermiddagskaffen. De vil blive kontaktet.

Ad 5 – Højskolekursus 2017
Næste års højskolekursus vil blive afholdt på Løgumkloster Refugium, Løgumkloster i uge 25 fra den 18. til den 25. juni.
De har 47 dobbeltværelse. Prisen er 3.495 kr. for ophold og mad. Dertil kommer udgifter til foredragsholder og bus, så prisen bliver nok omkring 5.000 kr. pr. deltager.

Ad 6 – Rejseaktiviteter
Torsdag den 18. august tager 45 deltager af sted på en uges tur til De Baltiske Lande.
I 2017 udbydes følgende rejser:

  • De Vestindiske Øer med afgang den 17. februar fra København. Afgangstidspunktet er senere ændret til 10. marts
  • Grækenland – maj måned
  • Nordspanien – oktober måned

Ad 7 – Meddelelser
Intet

Ad 8 – Eventuelt, Herunder fastlæggelse af næste møde
Efter årsmødet holdes et kort bestyrelsesmøde med henblik på konstituering og evaluering af årsmødet.
Næste ordinære møde holdes torsdag den 13. oktober 2016, kl. 10.00 hos Kirsten og Niels i Harlev.

Efter bestyrelsesmødet var der arrangeret en tur rundt om Mariager Fjord. Fin tur som alle nød.