Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

referat april 2016

Referat af møde i bestyrelsen for DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt mandag den 25 april 2016 på Kalø Landbrugsskole, Rønde

I mødet deltog: Poul Agergaard, Niels Elvstrøm, Johannes Christensen, Sigurd Østergaard og Ole Kirk (referent)

Til mødet forelå følgende forslag til dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Årsmødet 2016 og 2017
  3. Generalforsamling
  4. Højskolekurser
  5. Rejseaktiviteter
  6. Meddelelser
  7. Eventuelt, herunder næste møde

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden
Forslag til dagsorden blev godkendt.
 

Ad 2 – Årsmødet 2016 og 2017
Programmet for 2016 blev fastlagt på bestyrelsesmødet den 1. februar 2016. Se referatet fra dette møde.
Poul får aftalt den endelige titel på Charlotte Sahl Madsens indlæg.
Titlen på Per Willemoes´s indlæg “En ny Verdensorden?” med undertitlen: Kina – den nye stærke dreng i klassen.
Per Willmoes får et kvarter mere til sit indlæg. Det betyder, at eftermiddagens program efter Per Willemoes´s indlæg rykker et kvarter.
Besøget i Aalborg aftaler Poul nærmere med Niels Qvist.

I 2017 holdes årsmødet på Kalø Landboskole den 1. september.
Mødet holdes i højskolens auditorium, mens bespisningen foregår i landboskolens kantine. Pris m.v. aftales nærmere med landboskolen. Forslag fremsendes. Vi får forslag på kontaktpersoner til eftermiddagens besøg fra Helle, sekretær på Landboskolen. Helle spørger også forstanderen Morten Erbs, om han kan holde et kort indlæg på et kvarter på årsmødet.
Vi mødte også køkkenchefen samt fik en rundvisning på landboskolen af deres studievejleder.
I det hele taget blev vi taget godt imod. Forslag til pris m.v. sendes til Ole.
 

Ad 3 – Generalforsamling 2016 
Poul og Johannes er på valg i år. Begge modtager genvalg.
Forslag til revisor, suppleanter og dirigent kontaktes.
Ellers efter sædvanlig dagsorden.
 

Ad 4 – Højskolekurser
Højskolekurset i 2016 på Nørgaard Højskole er fuldtegnet med i alt 71 deltagere.
Højskoleopholdet i 2017 er ikke fastlagt. Vi har forsøgt Ollerup Højskole, men de kan ikke tage os. Poul undersøger alternative muligheder.
Det er et generelt krav, at faciliteterne er i orden, herunder bad og toilet på alle værelser.

 
Ad 5 – Rejseaktiviteter
De to rejser til Japan afvikles planmæssigt med henholdsvis 20 og 15 deltagere med afgang den 18. og 25. maj. 
Fra bestyrelsen deltager Niels og Poul i første tur og Ole i anden tur. 
Turen til Baltikum afvikles fra den 18. til den 24. august med 42 deltagere plus rejseleder. Sigurd vil være bestyrelsens repræsentant på turen.

Rejsen til Nordspanien udsættes til 2017.
Niels og Ole arbejder videre med forslag til en højskolerejse til De Vestindiske Øer i foråret 2017.
Der arbejdes også videre med evt. rejse til Grækenland og Skotland (Sigurd og Johannes) samt et evt. kort “højskolekursus” som det der tidligere er afholdt på Rold Storkro (Poul).

Ad 6– Meddelelser
Vi er indbudt til at deltage i Dansk Agronomforenings generalforsamling og agronombal 2016 i Maribo. Der er ingen som har mulighed for at deltage, så vi siger pæn tak for invitationen.
Et par praktiske ting om beskyttelse af domænenavnet og betaling for samme blev afklaret.
 

Ad 6 – Eventuelt, herunder næste møde
Det blev aftalt at næste møde holdes i Hos Else og Sigurd i Hobro den 15. august 2016, kl. 10.00.

Mødet sluttede kl. 16.00