Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

referat februar 2016

Referat af møde i bestyrelsen for DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt mandag den 1. februar 2016 hos Ellen&Poul i Ringkøbing

I mødet deltog: Poul Agergaard, Niels Elvstrøm, Johannes Christensen, Sigurd Østergaard og Ole Kirk.

Til mødet foreslås følgende dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Årsmødet 2016 og 2017
  3. Højskolekurser
  4. Rejseaktiviteter
  5. Meddelelser
  6. Eventuelt, herunder næste møde

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden
Forslag til dagsorden blev godkendt.
 

Ad 2 – Årsmødet 2016 og 2017
Årsmødet holdes på Lundbæk Landboskole, Nibe fredag den 2. september 2016.

Følgende program er fastlagt.
09.30- 10.00 Ankomst og velkomst
10.00- 11.30 Indlæg ved Charlotte Sahl Madsen om “Virkelyst”
11.30- 12.15 Generalforsamling
12.15- 12.30 Indlæg ved skolens forstander Niels Qvist
12.30- 13.30 Frokost
13.30- 14.45 Indlæg ved direktør Per Willemose, Aarhus Uni.
14.45- 15.15 Kaffe
15.20 Afgang med bus til Aalborg
15.45- 18.00 Rundt i Aalborg Neils kommer med forslag 
18.00 Retur med bus til skolen
18.30 Der serveres lidt mad på skolen og herefter tak for i dag og god tur hjem

Prisen fastsættes til 400 kr. pr. deltager.

Årsmødet 2017 holdes på Kalø Landboskole alternativ på Ribe Kjærgård.
Ole kontakter Kalø Landboskole.
 

Ad 3 – Højskolekurser
Højskolekurset 2016 den 19. – 25. juni på Nørgaard Højskole, Bjerringbro er fuldtegnet.
Der er tilmeldt 76, heraf 16 “udefra”.

Højskolekurset 2017 planlægges afholdt på Ollerup Højskole alternativ et andet sted på Fyn/Sjælland.
Poul undersøger mulige steder.
 

Ad 4 – Rejseaktiviteter
Der bliver to ture til Japan med afgang henholdsvis den 18. og 25. maj 2016. På første hold er der pt. 20 og på hold to 16. Der lukkes for tilmelding medio april.

Sigurd er næsten færdig med at planlægge en tur til de Baltiske lande fra den 18. -24. august 2016.
Rejsen tilrettelægges sammen med Ans Rejser med stor hjælp fra Niels Gert Nielsen, som har rejst meget i de tre lande som konsulent. Program m.v. forventes at kunne udsendes medio februar 2016.

Sammen med Ans rejser undersøger Sigurd muligheden for at udbyde en rejse til den nordlige del af Spanien i oktober 2016.

Niels/Ole undersøger muligheden for at udbyde en rejse/højskolekursus til De Vestindiske Øer i foråret 2017.
 

Ad 5 – Meddelelser
Det blev kort drøftet, hvordan vi kan hverve nye medlemmer/orientere om foreningens eksistens.
Problemstillingen drøftes på et senere møde.
 

Ad 6 – Eventuelt, herunder næste møde
Næste møde holdes på den skole, hvor årsmødet 2017 holdes, den 15., 26. eller den 28. april 2016.

Referent Ole Kirk