Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

referat august 2015

Referat af møde i bestyrelsen for DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt tirsdag den 11. august 2015, kl. 11.30 hos Hanna & Ole

Mødet var planlagt til et to-dags møde med damer, men blev på grund af sygdom ændret til et ordinært møde.

Til mødet forelå følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden

 2. Årsmødet 2015 og 2016

 3. Højskolekurser

 4. Rejseaktiviteter

 5. Meddelelser

 6. Eventuelt, herunder næste møde

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden
Forslaget blev godkendt.

Ad 2 – Årsmødet 2015 og 2016
Vedrørende årsmødet 2015 på Gråsten Landbrugsskole blev følgende aftalt

 • Poul kontakter indlederne for at sikre, at alt er på plads
 • Johannes har kontakt til busselskabet og rundviserne på Dybbøl (4 guide)
 • – pris pr. bus 2.875 kr.
 • – 800 kr./rundviser
 • – Indgangsbillet 70 kr./deltager

Årsmødet 2016 holdes på Lundbæk Landbrugsskole fredag den 2. september
Eventuelle mulige foredragsholdere:

 • Per Pindstrup, USA
 • Ulla Terkildsen
 • Pape
 • Per Stig Møller
 • Jens Navntofte
 • …………..

Besøgsmuligheder:

 • Lindenborg Slot
 • Musikhuset i Aalborg
 • Lindholm Høje
 • ::::::::::::::

Der arbejdes vider med programmet på næste bestyrelsesmøde.

Generalforsamling 2015

 • Bestyrelsen foreslår Jens Kirk som dirigent
 • Bestyrelsen foreslår Niels Juhl Lauridsen og Johannes Rosendahl som stemmetællere

Ole sørger for stemmesedler og rødvin til afgående bestyrelsesmedlem og dirigent.

Ad 3 – Højskolekurser
Rigtig godt kursus 2015 på Østersøen, Aabenraa.

Oplæg til næste års kursus på Nørgaards Højskole, Bjerringbro blev gennemgået. Der blev aftalt nogle rettelser og justeringer.
Kurset holdes i uge 25 fra søndag den 19. juni til lørdag den 25. juni 2016.
Poul er foreningens kontaktperson på opholdet.

Ad 4 – Rejseaktiviteter
Turen til Israel gennemføres i september 2015 med 22 deltagere og 2 rejseledere.

Turen til Japan er ved at være på plads. Program m.v. forventes udsendt/udleveret i forbindelse med årsmødet.
Ole vil orientere om turen på årsmødet.

Fremtidige rejseaktiviteter

Poul kontakter Erling Agergaard om mulige ture i efteråret 2016 til et europæisk land/by f.eks. Berlin, Alsace m.fl.
En kulturrejse til Kosovo/Serbien/Makedonien er også en mulighed..

Af fremtidige længere rejser (foråret 2017 eller senere) kan overvejes USA, Australien, Sydamerika, Transatlandiske Jernbane.

Ad 5 – Meddelelser
Johannes gennemgik udkast til regnskabet for 1. juli 2014 til 30. juni 2015. Regnskabet viste et overskud på 8.112,52 kr. og en egenkapital på 158.266,24 kr.
Ved generalforsamlingen vil blive foreslået uændret kontingent 2015/16.

Ad 6 – Eventuelt, herunder næste møde
Næste bestyrelsesmøde holdes i forlængelse af årsmødet på Gråsten Landbrugsskole. Et evt. to-dags møde aftales på næste bestyrelsesmøde.

Mødet sluttede kl. 15.00