Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

referat november 2014

 

Referat af møde i bestyrelsen for DSA

Mødet blev holdt torsdag den 31. oktober 2014 hos Hanna og Ole

Referent Ole Kirk

 

Referat af møde i bestyrelsen for DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt fredag den 31. oktober 2014 hos Hanna&Ole.

Til mødet forelå følgende dagsorden:

 1. Konstituering
 2. Evaluering af årsmødet
 3. Årsmødet 2015
 4. Højskoleophold 2015/16
 5. Rejser 2015/16
 6. Meddelelser
 7. Eventuelt, herunder næste møde

Ad 1 – Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

 • Poul Agergaard – formand

 • Niels Elvstrøm – næstformand

 • Ole Kirk – sekretær

 • Johannes Christensen – kasserer

 • Carsten Christensen – rejseansvarlig

Ad 2 – Evaluering af årsmødet
Der var enighed om, at årsmødet havde haft et godt forløb. 
At Christian Mejdahl kom på podiet i stedet for Jens Bigum, som havde meldt afbud dagen før, var ingen svækkelse af årsmødet – tværtimod.
Forsøget med at slutte dagen med en gang spisning inden hjemturen var særdeles vellykket.

Ad 3 – Årsmødet 2015
Årsmødet 2015 bliver på Gråsten Landbrugsskole fredag den 4. september.
Der var enighed om at dagen skal slutte med spisning inden hjemturen. Til gengæld starter mødet en halv time senere.

Foreløbigt program er herefter:
09.30 – 10.00 Ankomst og kaffe/the
10.00 – 12.00 Indlæg ved forstander og indlægsholder dog afbrudt af en mindre pause..
12.00 – 12.30 Generalforsamling
12.30 – 13.45 Frokost
13.45 – 14.45 Indlæg
14.45 – 15.15 Kaffe
15.15 – 17.45 Besøg på Dybbøl
18.00 Middag og afslutning

Efter middagen vil der evt. være mulighed for at besøge skolens landbrug.
Formanden kontakter forskellige mulige indlægsholdere.

Ad 4 – Højskoleophold 2015/16
Højskolekurset 2015 holdes på Højskolen Østersøen 21. – 27. juni. Titlen på opholdet er “Midsommer ved Fjorden”.
Johannes Christensen bliver tovholder på kurset.
Programmet for kurset er knap færdig. Det forhandles på plads i kommende uge, så det kan udsendes til vores medlemmer et par uge før kurset udbydes generelt fra skolen.
Tilføjelse: Program m.v. er udsendt, og det vælter ind med tilmeldinger.

Ad 5 – Rejser 2015/16
Der er d.d. tilmeldt 20 til turen til Andalusien foråret 2015. Fristen for tilmelding er den 24. november 2014.

Aftale om det korte ophold på Rold Storkro fra den 6. – 8. oktober 2015 er på plads. 
Der kalkuleres med 30-40 deltagere. Prisen bliver 3.100 kr./deltager i dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse.

Der arbejdes videre med en tur til Japan i foråret 2016. 
På grund af vejrforholdene i området om efteråret er turen flyttet til 2016. Niels og Ole arbejder videre med sagen.

Turene til Israel gennemføres igen. 
Der arbejdes på at udbyde en tur til Israel i efteråret 2015. evt. i sidste halvdel af september. Rejsen starter med 2 dage i Danmark og derefter en uge i Israel. Niels og Ole arbejder videre sagen.

Vi burde nok have en idèkatalog til fremtidige rejser. Det tages op på næste bestyrelsesmøde.

Ad 6 – Meddelelser
258 har p.t. betalt kontingent. 58 mangler at betale.
Kassebeholdningen er pr. 30. oktober 158.881 kr.
Årsmødet gav som forventet underskud. Det blev på 12.300 kr. efter modtagelse af 10.000 kr. i tilskud fra Dansk Agronomforening.

Ad 7 – Eventuelt
Næste møde holdes hos Kirsten og Johannes på Mjølsvej 40, Rødekro den 12. januar 2015, kl. 10.15.