Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Januar 2014

Nytårsbrev 2014

Kære medlemmer af DSA

Bestyrelsen for DSA vil gerne med denne hilsen sende en lidt forsinket nytårshilsen til alle medlemmer med ønsket om et godt nytår.
Vi vil også gerne sige tak for det gamle, med tak for deltagelse i de aktiviteter vi udbyder.
2013 blev et travlt år med 2 rejser, et højskoleophold samt ikke mindst årsmødet/25 års jubilæet.

For 2014 er udbudt følgende:

Årsmødet
Årsmødet 2014 holdes fredag den 5. september 2014 på Asmildkloster Landbrugsskole, Viborg.
Program m.v. vil blive udsendt senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Højskolekurser
Fra den 1. til 9. juni 2014 afvikles en højskolerejse til Normandiet. Program m.v. er tidligere udsendt.

Der har været en forrygende tilslutning til turen.  Der er tilmeldt 51, hvilket er, hvad der kan være i bussen, når der også skal være plads til chauffør og rejseleder.

Efter ønsker fra mange medlemmer, er der også udbudt et højskolekursus. 
Valget faldt på Rude Strand, Odder fra 2. juli til 8. juli 2014. 
Det viste sig hurtigt, at der også var stort interesse for dette kursus. P.t. er tilmeldt 58.

Rejser
Der har været udbudt to rejser i 2014 dels til Irland i maj måned og dels til USA – Canada september/oktober 2014. 
På grund af bestilling af flybilletter skulle der ske tilmelding til rejserne allerede i november 2013.

Rejsen til Irland gennemføres med 25 deltager fra den 5. til 11. maj 2014. 
Rejsen til USA – Canada har vi desværre måtte aflyse på grund af manglende tilslutning.

Hjemmesiden
Husk at gå ind på hjemmesiden en gang imellem. Her kan i læse nyheder, herunder referater fra bestyrelsesmøderne samt om rejser, højskolekurser årsmøde m.v.

Bestyrelsen vil endnu engang ønsker jer alle et godt nytår.

Vi glæder os til, at vi mødes i årets løb til forskellige aktiviteter.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for DSA/ Ole Kirk