Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

referat januar 2014

Referat af møde for bestyrelsen i DSA

Referat af møde i bestyrelsen for DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt fredag den 31. januar 2014 hos Ellen og Poul Agergaard, Ringkøbing

Til mødet forelå følgende dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Årsmødet 2014
  3. Højskolekurser
  4. Rejser
  5. Meddelelser
  6. Eventuelt, herunder næste møde

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2 – Årsmødet 2014 
Vi kører efter programmet, som blev fastlagt ved sidste bestyrelsesmøde.
Jens Bigum har givet tilsagn om at holde et indlæg på årsmødet om emnet “Mælkevejen og så videre”.
Via Haakon Brandt, Viborg har vi fået tilsagn om, at museumsleder Henning Ringgaard Lauridsen, Viborg Museum vil fortælle om Viborgs historie og efterfølgende vise os rundt i Viborg by og Viborg Domkirke.
Prisen for deltagelse i årsmødet bliver 400 kr. pr deltager, uanset hvor meget man deltager i.

Årsmødet 2015 bliver fredag den 4. september. Poul kontakter Gråsten Landbrugsskole, om vi kan holde årsmødet der.

Ad 3- Højskolekurser
Der er tilmeldt 57 til højskoleopholdet på Rude Strand. 
Programmet omfatter bl.a. 3 heldagsudflugter til Samsø, Silkeborg og nærområdet.
Det undersøges, om kurset kan slutte med en hyggeaften med lidt dans.

“Højskolerejsen” til Normandiet er fuldtegnet med 51 deltagere. Der er ingen på ventelisten.
Betaling inden 1. marts til DSA´s konto. 
Riis Rejser står for det praktiske vedrørende rejsen – bus, hotelophold mv.

Det undersøges om højskolekurset 2015 kan holdes på Aabenraa Højskole Østersøen, som er det gamle Hotel Hvide Hus.
Der er plads til 80 deltager med toilet og bad på alle værelser.
Opholdet kan evt, kombineres heldagsudflugter til f.eks. Helgoland, Kielerkanalen med hjuldamper, Kiel – Rendsburg.
Niels og Johannes arbejder videre med sagen.

Ad 4 – Rejser
I 2015 udbydes en rejse til Andalusien. Rejsen tilrettelægges af Carsten i samarbejde med Best Travel.

Det undersøges også, om der i 2015 også kan udbydes en rejse til Israel med start på højskolen Rude Strand med nogle foredrag inden turen går til Israel. Forstanderen på Rude Strand har tidligere arrangeret sådanne ture. Carsten og Niels arbejder videre med forslaget i samarbejder med Aage Augustinesen (forstanderen på Rude Strand).

For 2016 er foreslået Japan, Estland og Letland. Knud Buch Jepsens, som tidligere har arbejdet på den Internationale afdeling i Skejby, har rejst meget i Japan. Knud kontaktes for nærmere drøftelse af muligheden.

Ad 5 – Meddelelser
Johannes oplyste, at 295 har betalt kontingent. 4 ønsker at udtræde af foreningen.
Der er 24, der endnu ikke har betalt. De kontaktes.
Kassebeholdningen er på 138.900 kr.

Ad 6 – Eventuelt
Harry Hansen hustru Lizzy Hansen optages som passivt medlem.
Næste møde holdes om muligt på højskolen Østersøen i Aabenraa med damer, den 15. og 16. august 2014.

Referent Ole Kirk