Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Referat december 2012

Referat af møde i bestyrelsen for DSA

Mødet blev holdt onsdag den 5. december 2012 hos Kirsten og Johannes Christensen, Rødekro.

Til stede: Poul Agergaard, Niels Elvstrøm, Johannes Christensen, Carsten Christensen og Ole Kirk

Til mødet forelå følgende dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Årsmødet / 25 års jubilæum 2013
  3. Højskolekurser
  4. Rejser
  5. Meddelelser
  6. Eventuelt, herunder næste møde

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.
 

Ad 2 – Årsmødet / 25 års jubilæum 2013

Efter en længere diskussion blev der enighed om, at årsmødet/jubilæet afholdes på Brandbjerg Højskole, Jelling.
Det betyder så, at årsmødet ikke holdes den første fredag i september måned, da der ikke er plads på højskolen på det tidspunkt.

I stedet holdes Årsmødet/jubilæet over to dage fra tirsdag den 17. september til onsdag den 18. september 2013.

Årsmødet/jubilæet starter tirsdag den 17. kl. 09.30 med kaffe og slutter onsdag den 18. med frokost.
Programmet er ikke fastlagt endnu, men ud over årsmødet, foredrag undersøges muligheder for besøg i Jelling, Nørup kirke og Engelsholm Slot.
Tirsdag aften vil der være festmiddag med underholdning og dans.

Ebba og Carsten deltager ikke i årsmødet/jubilæet på grund af rejse i udlandet.
 

Ad 3 – Højskolekurser

Kurset på Den Internationale Højskole fra den 30. juni – 6. juli 2013 er fuldtegnet. Der er tilmeldt 66.
Der er udbudt et kursus mere fra den 4. til den 10. august 2013. Foreløbigt er der tilmeldt 15 til kurset i august.

Der undersøges forskellige muligheder for kursus i 2014 bl.a. i Norge.
 

Ad 4 – Rejser

Status for de udbudte rejser er, at der er tilmeldt 47 til turen til Polen og 44 til turen på De Russiske Floder. Der er ingen ventelister.

Forslag til rejser i 2014 udsendes i foråret 2013.
 

Ad 5 – Meddelelser

Der udsendes et nytårsbrev lig det, der blev udsendt i 2011.

P.t. har 258 medlemmer betalt kontingent.
73 skal rykkes. Det er rimelig irriterende, at så mange skal rykkes. Se dog at få betalt de 150 kr. i en fart.
 

Ad 6 – Eventuelt, herunder næste møde

Næste møde holdes onsdag den 23. januar 2013 hos Niels Elvstrøm i Vejle, hvor der samtidig aflægges besøg på Brandbjerg Højskole.
Mødet sluttede kl. 15.30