Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Referat oktober 2012

Referat af møde i bestyrelsen for DSA

Mødet blev holdt fredag den 12. oktober 2012 hos Hanna&Ole.

Referent: Ole Kirk

Til stede: Poul Agergaard, Niels Elvstrøm, Carsten Christensen, Johannes Christensen og Ole Kirk

Til mødet forelå følgende dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Evaluering af årsmødet
 3. 25 års jubilæum 2013 / årsmødet 2013
 4. Rejser 2013, 2014 og fremover
 5. Højskoleophold 2013 og fremover
 6. Meddelelser fra medlemmerne
 7. Eventuelt

Indledningsvis blev den nye kasserer budt velkommen til arbejdet i bestyrelsen.

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden

Der sættes et ekstra punkt på dagsordenen om underskrifter på fuldmagtet til den nye kasserer. Punktet sættes på som “6a) Underskrifter”.
Med denne tilføjelse blev den fremsendte dagsorden godkendt.

Ad 2 – Evaluering af årsmødet

Der var gennemgående tilfredshed med afvikling af årsmødet, herunder stedet, forplejning (særdeles tilfredsstillende), fremmødet (145) mv.
Fremadrettet bør vi være opmærksomt på, at der også skal være fokus på “kulturelle” foredrag, så det også er interessant for ledsager.
Årsmødet gav et mindre underskud på godt 5.000 kr. Det ændres forhåbentligt til et mindre overskud, hvis vi får et forventet tilskud fra JA.

Ad 3 – 25 års jubilæum 2013 / årsmødet 2013

I 2013 afholdes årsmødet fra torsdag den 5. til fredag den 6. september. Årsmødet holdes over 2 dage, så der også bliver lejlighed til at fejre foreningens 25 års jubilæum, der bl.a. markeres med en festmiddag.
Årsmødet /jubilæet holdes i Trekantsområdet evt. i Fredericia.
Det endelige forslag til sted, program mv. fastlægges af et mindre udvalg bestående af Poul, Niels og Johannes. 
Forslaget forelægges til endelig godkendelse af bestyrelsen på det næste bestyrelsesmøde.

Ad 4 – rejser 2013, 2014 og fremover

Rejsen til Nordøst Polen den 22. -29. maj 2013 afvikles som planlagt. Programmet er pt. ikke helt færdigt. Når det ligger klart vil det blive udsendt til medlemmerne sammen med tilmeldingsblanket. Prisen kendes ikke endnu – formodentlig omkring 10.000 kr. pr deltager.
Forhåndstilmeldingen (ikke bindende) viste, at der er tilstrækkelig deltagere til, at turen kan gennemføres. Ved overtegning vil de, der har forhåndstilmeldt sig ikke deltage i lodtrækning. De er garanteret deltagelse.

Krydstogt på De Russiske Floder fra Skt. Petersborg til Moskva afvikles som planlagt den 21. – 31. august 2013. Prisen for turen bliver 12.995 kr. incl. visum. Prisen er fastlagt ud fra ophold i kahytter på 2. dæk med panoramavinduer. Mod ekstra betaling kan tilkøbes ophold på 3. dæk eller højere.
Også her har forhåndstilmeldingen vist, at der er tilstrækkelig deltagere til, at turen kan gennemføres.
Samme rettigheder, som er nævnt ovenfor efter turen til Polen, for de forhåndstilmeldte gælder også her.

For 2014 undersøges interessen for følgende mulige rejsemål:

 • Namibia (Dumas-Johansen)

 • USA – Canada (Dumas-Johansen)

 • De Vestindiske Øer (Bravo Tours)

Tilsvarende undersøges interessen for korte rejsemål i 2014:

 • Irland (Dumas-Johansen eller Mols rejser)

 • Andalusien Mols rejser)

 • Provence (Dumas-Johansen)

Der udsendes forhåndstilmeldinger (ikke bindende) for at lodde stemningen for, hvilke rejser, der er mest interesse for, at der gennemføres i 2014.
På næste bestyrelsesmøde drøftes bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i rejserne.

Ad 5 – Højskoleophold 2013 og fremover

Næste års højskolekursus afholdes som tidligere bestemt på Den Internationale Højskole i Helsingør 30. – 6. juli 2013.
Program og tilmeldingsblanket er udsendt direkte til medlemmerne fra højskolen. Pt. har 51 tilmeldt sig kurset.

Niels er i gang med at undersøge, hvor kurset kan holdes i 2014.
Det undersøges også, om der evt. skal udbydes et kursus i udlandet.

Ad 6 – Meddelelser fra medlemmerne

Der henvises til tidligere referater om dækning af nogle af de udgifter, der er til kørsel m.v.

Ad 6a – Underskrifter

Efter § 6 i foreningens vedtægter tegnes foreningen af bestyrelsens 5 medlemmer i forening. 
For at opnå en smidige arbejdsgang skal der gives fuldmagt til den nye kasserer om administration af økonomien.
De nødvendige fuldmagter blev underskrevet.

Skjern Bank og nuværende kontonr. Bibeholdes.
Sekretæren udsender snarest et brev til medlemmerne om betaling af medlemskontingent for 2012/13.

Ad 7 – Eventuelt

Næste møde holdes onsdag den 5. december 2012 hos Johannes Christensen, Rødekro.
Pjecen som udleveres til nye medlemmer revideres.

Mødet sluttede kl. 15.00.