Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Højbjerg den 15. april 2012

Referat af møde i bestyrelsen for DanskeSeniorAgronomer

Mødet blev holdt onsdag den 21. marts 2012 på Gl. Estrup

Til steder: Poul Agergaard, Niels Elvstrøm, Carsten Christensen, Karlo Bech og Ole Kirk

Referent: Ole Kirk

Til mødet forelå følgende dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Årsmødet
  3. Højskolekurser
  4. Rejseaktiviteter
  5. Meddelelser
  6. Næste møde
  7. Eventuelt

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Ad 2 – Årsmødet
Årsmødet holdes den 7. september 2012 på Gl. Estrup.
Poul Agergaard har fået tilsagn fra Jørgen Skovbæk om , at han holder et indlæg om formiddagen.
Indlægges titel er: “Hvordan vi på tusind år er blevet verdens lykkeligste folk”
Skovbæks indlæg med eventuelle spørgsmål er estimeret til ca. 70 min.

Efter Skovbæks indlæg er der generalforsamling.
På generalforsamlingen er Poul Agergaard og Karlo Bech på valg. Poul modtager genvalg. Karlo modtager Ikke genvalg. 
Bestyrelsen vil foreslå Johannes Christensen, Rødekro, som nyt bestyrelsesmedlem.
Som suppleant vil bestyrelsen foreslå Sigurd Østergaard.
Jens Jensen er på valg sol revisor. Jens modtager genvalg.
Gerner Larsen er suppleant. Gerner modtager genvalg.

Omkring forplejning mv. på årsmødet blev følgende aftalt med Karin:
Mødet holdes i museets Centralhal.

09.15 – 10.00 Ankomst – hvor der er kaffe, the med rundstykker.
12.30 Frokost – buffet i restaurationen incl. 1 øl eller 1 vand evt. et glas vin.
13.45 Mødet genoptages – der er kaffe og the.
14.30 Så kommer kagen.
Der er isvand hele dagen.
Arrangementet koster 298 kr./person. Dertil kommer lokaleleje, honorar mv.

Omkring afvikling af eftermiddagens program blev følgende aftalt med Bodil og Jens:
13.45 – 14.30 Jens holder et indlæg om dyrskuernes historie. Derudover giver Jens en kort orientering den udstilling, der er på museet på dagen.
15.00 17.00 Fri adgang til Landbrugs- og Herregårdsmuseet. Der er i øvrigt fri adgang hele dagen.
17.00 Museet lukker.

I indbydelsen anføres link til Gl. Estrup. De der ikke har en mail-adresse, får tilsendt en pjece. Indbydelse sendes ud omkring 1. juli med tilmeldingsfrist den 15. august 2012.
Årsmødet 2013 blev fastlagt til den 6. september.

Ad 3 – Højskolekurser
Der er tilmeldt 64 til kurset i 2012 på Marielyst.
Niels Elvstrøm omdelte forslag til kursus på Den Internationale Højskole i Hillerød den 1. til 6. juli 2013 med ekskursioner til Skåne.
Forslaget blev godkendt.
Der kan maks. deltage 70 i kurset.
Skolen forestår udsendelse af indbydelse med program, tilmeldingsblanket mv. Det lægges samtidig på foreningens hjemmeside.
Niels aftaler nærmere med højskolen angående udsendelse af indbydelse mv.

Ad 4 – Rejseaktiviteter
Der er tilmeldt 30 til turen til Norditalien den 4.- 11. juni 2012. Det er lidt færre end forventet. Det forsøges at få nogle flere med. Der er plads til maks. 44.

Carsten omdelte forslag til en 3 dags kursus på herregården Nr. Vosborg fra den 13. – 15. august 2012. Forslaget blev godkendt.
Kurset gennemføres ved min. 30 deltager. Tilføjelse – Kurset er udbudt med tilmelding til Carsten, som også er kursusleder og foreningens repræsentant på kurset.

Carsten er også ved at planlægge en tur til den østlige del af Polen i maj måned 2013. 
Derudover planlægges en 11 dages krydstogt fra Skt. Petersborg til Moskva i uge 34 – 35 i 2013.

Ole Kirk og hustru har været med Bravo Tours til De Vestindiske Øer i marts måned 2012. 
Ole undersøger, om der kan arrangeres en tur til øerne i foråret 2014 for foreningens medlemmer.

Ad 5 – Meddelelser
Poul Agergaard deltager i Dansk Agronomforenings generalforsamling den 27. april 2012.

Ad 6 – Næste møde
Næste møde holdes hos Karlo Bech fredag den 17. august 2012, kl. 10.00.

Ad 7 – Eventuelt
Intet.

Mødet sluttede kl. 15.00.

Ole Kirk, sekretær