Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne  29. december 2011

Referat af bestyrelsesmødet i bestyrelsen for DanskeSeniorAgronomer mandag den 12. december 2011 hos Hanna og Ole Kirk, Højbjerg

Til steder var Poul Agergaard, Niels Elvstrøm, Carsten Christensen og Ole Kirk.

Afbud fra Karlo Bech.

Til mødet forelå følgende forslag til dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Evaluering af turen til Indien/Nepal
 3. Drøftelse af kommende rejser
 4. Højskolekurser 2012 og 2013
 5. Årsmødet 2012
 6. Meddelelser
 7. Næste møde
 8. Eventuelt

 

Ad 1- Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

 

Ad 2- Evaluering af turen til Indien/Nepal
De bestyrelsesmedlemmer, der havde været med på turen, var enige om, at det havde været en særdeles spændende og oplevelsesrig tur.
Turen var fyldt med et hav af oplevelser og kontraster mellem rig op fattig, renhed og det modsatte. 
Alt på turen gik godt. Kun få med dårlig mave, og heldigvis kun i begrænset omfang.

Så havde vi en fantastisk rejseleder – Mette, som førte os rundt til de forskellige seværdigheder med hård hånd. Op kl. 04.00 og så af sted………. Meget kompetent og vidende rejseleder. De lokale rejseledere i Indien og Nepal var også fantastiske.
Også stor ros og tak til Carsten (tilrettelagde turen sammen med rejsebureauet), Niels (DSA´s rejseleder på turen) og DaGama Travel for en veltilrettelagt tur.

Se i øvrigt et kort referat fra turen på foreningens hjemmeside.

 

Ad 3 – Drøftelser af kommende rejser

Følgende rejser er planlagt for 2012:

 • Cambodia fra 7. til 19. januar med 20 deltagere.

 • Norditalien fra 4. til 11. juni – program og tilmeldingsblanket sendes ud først i det nye år.

 • Nr. Vosborg – 3 dags tur i august måned.

Der udover er følgende rejser i planlægningsfasen:

 • Polen

 • De russiske floder

 • Nordkap – Svalbard

 • De Vestindiske øer

 • Israel

Samt en del flere på Carstens liste. Det blev aftalt, at Carsten som foreningens rejseansvarlige, altid skal have tilsendt kopi af alt korrespondance, deltageliste mv., som udsendes til deltagerne fra rejsebureauet, som vi har kontakt med.

 

Ad 4 – Højskolekurser 2012 og 2013
Tilmelding mv. for kurset 2012 på Marielyst går planmæssigt. Der er pt. tilmeldt 64. Der kan godt være nogle flere. Det omtales i et nyhedsbrev til medlemmerne.

Niels har lavet et udkast til et kursus i 2013 på Den Internationale Højskole i Helsingør fra den 30. juni til den 6. juli. Temaet bliver “Skåne”.
Det forventes, at vi kan udsende program (foreløbig) og tilmeldingsblanket i foråret 2012.

 

Ad 5 – Årsmødet 2012
Årsmødet afvikles som beskrevet i referatet fra bestyrelsesmødet de 12. oktober 2011. 
Mødet holdes den 7. september 2012 på Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup.
Det tilstræbes at få en foredragsholder, som kan holde et” landbrugshistorisk” indlæg om formiddagen

Eftermiddagens program står landbrugsmuseet for.
Poul Kontakter foredragsholder.

 

Ad 6 – Meddelelser
Regnskabet ser godt ud.

80 medlemmer er rykket for betaling af kontingent. Halvdelen heraf har pt. betalt. Det er bare for dårligt, at det er nødvendigt at skulle rykke for betaling af et medlemskontingent på 150 kr.

Højskolekurset og rejsen til Indien/Nepal gav et mindre overskud.

DA har givet et tilskud på 7.159 kr. til årsmødet.

Der udsendes et nyhedsbrev til medlemmerne om kommende rejser og højskolekursus 2013. Endvidere orienteres om, at der er flere pladser på kurset i 2012.

Hjemmesiden ændres så det bliver mulig at skrive 2 telefonnumre f.eks. fastnet og mobil.

 

Ad 7 – Næste møde
Næste møde holdes som tidligere aftalt på Gl. Estrup onsdag den 7. marts 2012, 10.00 – 14.00.

Ad 8 – Eventuelt
Intet.