Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   7. maj 2010

Referat af møde i bestyrelsen på Vejlby Landbrugsskole den 26. april 2010

I mødet deltog: 
Poul Agergaard (PA), Niels Elvstrøm (NE), Carsten Christensen (CC), Karlo Bech (KB) og Jens Wulff (JW).

For mødet forelå følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra mødet fredag den 22. januar 2010 hos Niels Elvstrøm.
 3. Meddelelser fra formand og sekretær.
 4. Årsmødet den 3. september 2010 på Vejlby Landbrugsskole
  a. Mødets program
  b. Generalforsamling
  c. Kulturindslag
  d. Aftaler med Vejlby, besigtigelse af lokaliteter
 5. Status tidligere årsmøder, placering af årsmøde i 2011
 6. Status for højskolekurser, placering af kursus i 2011
 7. Rejseaktiviteter i 2010 – 2011
 8. Medlemshvervning
 9. Foreningens økonomi v. kassereren
 10. Næste møde i bestyrelsen, dato og sted
 11. Eventuelt.

 

Ad. 1.
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2.
Referat fra mødet den 22. januar blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 3.
Der forelå ikke meddelelser.

Ad. 4.
a.-d. JW forelagde forslag til program som følger:

9.30 Ankomst med morgenkaffe m. brød i spisesalen (er udarbejdes og planlægges skiltning til P-pladsen, adgang til spisesalen og festsal i samarbejde med skolen)

10.00 i festsalen: Foredrag af xxxx. Vi låner skolens sangbøger og lægger dem ud på bordene(JW aftaler dette).

Med ca. 150 deltagere kan der stilles op, så alle har ansigtet mod scenen.(teateropstillig)

Vi kan vise overhead-plancher på Lærred

Der er talerstol og mikrofon til rådighed (stationær og knaphuls-)

11.15 Pause Der er vand og frugt til rådighed

11.30 Generalforsamling ca. 12.15 fortæller Thomas Bent Andersen om skolen og uddannelsen i videre perspektiv.

12.30 Frokost i spisesalen.

Betaling 300 kr. pr. person betales ved tilmeldingen.

14.00 i festsalen underholdning/foredrag v. zzzzzzzzzz

15.15 Afslutning ved kaffebord i spisesalen.

JW udarbejder indbydelse med henblik på udsendelse i uge 23. 
Indbydelse sendes til bestyrelsen til gennemsyn inden udsendelse.

Poul Agergaard og Karlo Bech genopstiller til bestyrelsen.

Ad. 5.
PA overvejer mulig placering af årsmødet fredag den 2. september 2011 på Høng Landbrugsskole, KVL eller Krogerup Højskole prioriteret i nævnte rækkefølge.

Ad. 6.
NE undersøger mulighederne for højskole i Slesvig eller Sønderborg Idrætshøjskole. Forelægger resultatet på næste møde i bestyrelsen. Kapacitet og faciliteter undersøges. Tidspunktet som sædvanligt medio juni.

Ad. 7.
CC orienterede om turen til Toscana(39 deltagere) og Paraguay(37 deltagere), samt om forslag til nye rejsemål . En tur på 11 dage på Donau med besøg i en række hovedstæder i foråret 2011 og en efterårstur på 12 dage til Indien og Nepal.

Ad. 8.
JW omdelte forslag til en revideret hvervebrochure. Svar/bemærkninger fra bestyrelsen til JW senest den 1.6.2010.
Omdelte uddrag af tilgangs og afgangslister for medlemmerne

Ad. 9.
KB oplyste, at der pt. var en kassebeholdning på ca. kr. 100.000.

Ad. 10.
Næste møde blev fastsat til den 17. – 18. august 2010 hos Ellen og Poul Agergaard.

Ad. 11.
Intet under eventuelt.

Jens Wulff

Den 26. april 2010