Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   22. september 2009

Resume af bestyrelsesmødet den 30. juli 2009

 

Årsmødet den 4. september 2009

 1. Aftalen med skolen blev gennemgået. HHP tager kontakt til foredragsholderen Marianne Jørgensen for at sikre de sidste aftaler omkring honorering m.v. JW lå inde med aftalen med Den Fynske Opera.
   
 2. Det aftaltes, at KB søger Agronomforeningen om tilskud til årsmødet 2009 
  HHP tager kontakt til Operaen for at sikre relevant CPR nummer til afregningen.
  JW sender Kopi af Dalum aftale til HHP. 
  Det aftaltes, at formandens beretning udsendes til medlemmerne i forbindelse med næste medlemsudsendelse. 
  Der udfærdiges overheads om medlemstal(JW) og aktivitetskalender (CC)til formandens beretning. 
  Den blå hvervebrochure fremlægges på årsmødet, derefter skal den revideres af JW/bestyrelsen. 
  Oplæg til beretning blev gennemgået.
   

Årsmødet den 3. september 2010
Der er modtaget bekræftelse på reservationen til 3. Sept. 2010 på Vejlby. Priser og indhold skal forhandles.

Højskolekursus på Kalø i uge 25
JW redegjorde for kursets forløb som der var alm. tilfredshed med. Den 10.08.09 holdes der møde med Nr. Nissum for planlægning af kurset i 2010. (16 – 22 juni 2010)

Rejsevirksomheden
CC oplyste, at turen til Kina var overtegnet, således at den blev dubleret med 24 på den ene afgang og 22 på en efterfølgende. CC var bestyrelsens repr. på den første tur og KB på den anden.

CC oplyste videre, at der ville blive en tur til Toscana/Elba i april 2010

Af andre forslag for 2010 drøftedes en rejse til Paraguay, Mexico eller Argentina. Varighed omkring 10 – 12 dage på disse oversøiske rejser.

Regnskab 2008/09
KB omdelte bilag med foreningens foreløbige regnskab for foreningsåret 2008 til 2009.

Medlemsstatus
JW omdelte bilag for medlemsoversigter. Der var pt. 338 aktive og 20 passive medlemmer.
Bestyrelsen tilsendes medlemslister udkørt i alfabetisk orden.

Medlems hvervning søges tilvejebragt i forbindelse med årgangsjubilæer ved udsendelse af et personligt brev fra formanden og en medlemsfolder.
DA kontaktes for oplysninger om årgangsjubilæer, tidligere og fremtidige.
Næste møde i bestyrelsen overvejes i forbindelse med årsskiftet.

Ringsted den 30. juli 2009

Jens Wulff