Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   9. juni 2009

Resume af bestyrelsesmødet pr. telefon den 27. maj 2009

 

Årsmøde den 4. september 2009

Programmet var nu fastlagt efter det nye princip med “et fælles program for alle hele dagen”

Bestyrelsen indstiller Erhardt Franzen som ny suppleant, ellers indstilling om genvalg af Carsten Christensen og Jens Wulff, samt revisor og revisorsuppleant.

Niels Elvstrøm foreslås som valgt til bestyrelsen, idet Hans Helge Pedersen ønsker at udtræde grundet helbredet.

 

Årsmøde den 3. september 2010

Der forelå aftale med forstander Thomas Bent Andersen om afholdelse af årsmøde 2010 på Vejlby Landbrugsskole.

 

Højskole 2009

Der var 58 tilmeldte, overvejende medlemmer af DSA.

 

Højskole 2010

Møde med Nr. Nissum Højskole om afholdelse af højskoleopholdet i 2010 søges gennemført af bestyrelsens jyske medlemmer, idet et møde ultimo juli ikke kunne arrangeres gr. ferie.

 

Rejser

Carsten undersøger om rejsen til Toscana-Elba kan gentages i 2010. Bestyrelsen besluttede, at CC undersøger om der kan gennemføres en rejse til Kina i efteråret 2009.

Bestyrelsen blev orienteret om aflysningen af turen til Vestfrankrig grundet manglende tilslutning, hvilket blev beklaget.

 

Næste møde

Næste møde blev fastsat til den 30-31 juli 2009

 

Ringsted den 5. juni 2009

Jens Wulff