Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   30. marts 2009

Resume af bestyrelsesmøde holdt på Dalum Landbrugsskole 13. marts 2009.

 

Årsmødet den 4. september 2009

Bestyrelsen besluttede at årsmødets struktur skulle ændres, således at alle var sammen hele dagen. Samtidig skulle selve generalforsamlingen kortes ned til en time.

Om formiddagen planlægges et foredrag samt generalforsamling

Efter frokost bliver dagens 2. Indlæg afviklet.

Mødet planlægges med ankomst kl. 9.30 og afslutning og hjemrejse kl. 16.00.

Den samlede pris for årsmødet er fastsat til kr. 250 pr. deltager.

Indbydelse til årsmødet udsendes ca. 15. juni 2009.

 

Deltagelse i eksterne møder

Man vedtog, at foreningen skulle være repræsenteret under DA´s generalforsamling på Dalum Landbrugsskole den 17. april 2009, samt under pensionskassens generalforsamling på Axelborg den 23. april 2009.

 

Årsmøde 2010

Årsmødet 2010 planlægges gennemført på Vejlby Landbrugsskole

 

Højskoleophold 2009

Jens Wulff oplyste, at der var tilmeldt 62 ud af 80 mulige til højskoleopholdet på Kalø.

 

Rejseaktiviteter

Carsten Christensen gennemgik programmet for turen til Vestfrankrig den 20. – 27. september 2009. Program og budget blev godkendt. Jens Wulff sørger for udsendelse til medlemmerne ultimo marts. Rejsen gennemføres i samarbejde med Dumas-Johansen Rejser i Auning.

Vort medlem Ejnar Groot Rasmussen er rejseleder på denne tur. Turens program kan ses under afsnittet “Rejser” på denne hjemmeside.

 

Medlemshvervning

Jens Wulff oplyste, at foreningen nu havde 344 aktive og 20 passive medlemmer. Der er udarbejdet en brochure med henblik på medlemshvervning blandt pensionerede agronomer.

 

Næste møde

Næste møde i bestyrelsen blev fastsat til den 30. – 31. juli 2009 med møde på Nr. Nissum Højskole den 31. For planlægning af højskoleopholdet 2010.

 

Ringsted den 26. marts 2009

Jens Wulff