Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   25. november 2008

Resume af bestyrelsesmøde holdt i hos formanden den 18. november 2008.

Planlægning af medlemsudsendelser

Indbetalingskort, nytårsbrev og program for Toscana udsendes snarest idet dl. for tilmelding blev fastsat til den 15. december 08.

Program og indbydelse til turen til Frankrig udsendes ultimo marts 2009. Det overvejes om indbydelsen til årsmødet på Dalum Lb. Skole kan udsendes samtidigt.

Mødets struktur med opdelingen i ledsagere og agronomer blev drøftet. Bestyrelsen ville overveje en ændret mødeform som tages op på det senere afholdte planlægningsmøde på Dalum.

Bestyrelsen besluttede, at referat og beretning fra generalforsamlingen ikke skulle udsendes til alle idet disse informationer var tilgængelige på DSA´s hjemmeside. Medlemmer der bad om det kunne få dette materiale tilsendt fra sekretæren. På sigt opfordres alle til at lade deres mailadresse registrere i medlemskartoteket.

Højskolekursus i 2009

Kurset gennemføres på Europahøjskolen på Kalø i dagene 14. – 20. juni 2009.

Program og tilmelding er udsendt til alle medlemmer direkte fra højskolen. Der er pt. tilmeldt ca. 60 personer.

Højskoleophold 2010

Formanden forelagde indhentede oplysninger om Seniorhøjskolen i Nørre Nissum, Nørgaards Højskole ved Bjerringbro. Bestyrelsen drøftede endvidere faciliteterne på Løgumkloster og Brandbjerg som gode muligheder for DSA´s højskolekurser.

Efter overvejelse var der enighed om at søge kontakt til Senior Højskolen i Nørre Nissum

Rejseaktiviteter

Carsten Christensen gennemgik det udsendte forslag til tur til rundrejse i Toscana og Elba i perioden 30.04 – 7.05.2009. Der var stor opbakning til det udarbejdede program der havde Henrik Kusk Christensen som rejseleder.

Program og tilmelding udsendes fra sekretariatet snarest muligt.

Ved for mange tilmeldte kan en gentagelse af turen overvejes i samarbejde med Henrik Kusk Christensen.

Carsten Christensen gennemgik endvidere det foreløbige program for en 8 dages tur til Vestfrankrig i perioden medio september 2009.

Næste bestyrelsesmøde holdes fredag den 13. marts 2009.

 

Ringsted den 27. november 2008

Jens Wulff