Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   13. juni 2008

Resume af møde i bestyrelsen den 23. maj 2008.

Rejser til Italien var gennemført uden problemer og meget succesfuldt.

Kursus på Vallekilde Højskole i uge 25 er fuldtegnet med ca. 85 deltagere. Enkelte ikke medlemmer deltager.

Rejsen til Sydafrika er fuldtegnet og gennemføres som planlagt og annonceret.

Foreningens rejsearrangørvil undersøge mulighederne for rejser til Italien/Toscana/Elba, Spanien og Polen.

Foreningens Årsmøde afholdes som planlagt på Midtjyllands Landboskole i Grindsted den 5. september 2008 kl. 10.00 til 17.00. Om formiddagen er der parallelt med generalforsamlingen foredrag for ledsagere.
Der udsendes indbydelse, dagsorden m.v. sidst i juni måned.
Dagsorden m.v. i henhold til vedtægterne.

Næste bestyrelsesmødeafholdes den 21. august 2008 hos formanden.

Ringsted den 13. juni 2008

Referent

Jens Wulff