Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   14. marts 2008

Resume af bestyrelsesmøde holdt i Vejle den 14. marts 2008.

Status vedr. kursus på Vallekilde højskole i uge 25.

Kurset er overtegnet med enkelte på venteliste. Der deltager i alt 84 personer.

Status vedr. årsmøde den 5. september 2008.

Dato og program for årsmødet ligger fast til afholdelse på Grindsted Landbrugsskole. Indkaldelse og dagsorden udsendes til alle medlemmer. Om formiddagen taler Lis Ingemann, for ledsagerne, om sin tur “Som luksusvagabond gennem Jylland”. Samtidig er der generalforsamling i foreningen. Efter frokost taler Erik Lindsø om “Pressen og den halve sandhed”.

Rejser.

De to udbudte ture til Italien er begge overtegnede med enkelte på venteliste.
Der udbydes en tur til Sydafrika i dagene 1. – 13. oktober 2008 ved udsendelse af program m.v. til alle foreningens medlemmer.

Højskolekursus i 2009.

Kurset gennemføres på Europahøjskolen på Kalø i sommeren 2009. Bestyrelsen arbejder videre med programmet.

Næste møde.

Næste møde i bestyrelsen holdes fredag den 23. maj 2008 på Grindsted Landbrugsskole medens sommermødet blev fastlagt til 21. – 22. august 2008.

Ringsted den 23. marts 2008

Jens Wulff