Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   29. oktober 2007

Resume af bestyrelsesmøde holdt i Vejle den 19. oktober 2007.

Ny konstituering.

Carsten Christensen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Søren Krabbe Olesen, der er udtrådt på grund af sygdom. Carsten Christensen er konstitueret som ny “Rejsearrangør”.

Højskolekursus i 2008

Kurset gennemføres på Vallekilde Højskole i perioden søndag den 15. juni til lørdag den 21. juni 2008. Der udsendes program og tilmeldingsblanket til alle medlemmer ultimo 2007.

Højskolekursus i 2009.

Kurset søges gennemført på Europahøjskolen på Kalø i sommeren 2009. Bestyrelsen arbejder videre med programmet.

Rejser.

Studietur til Italien under titlen Kulturrejse for livsnydere i det lune forår planlægges gennemført med dublering i perioderne 14. til 24. april og 28. april til 8. maj 2008. Der bliver mulighed for fly både fra Kastrup og fra Billund

Program m.v. udsendes sammen med nytårsbrevet til foreningens medlemmer.

Der planlægges en tur til Sydafrika sidst på året 2008. Planlægningen af denne rejse fortsætter.

Næste møde

Næste bestyrelsesmøde holdes fredag den 14. marts 2008

Ringsted den 29. oktober 2007

Jens Wulff