Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   18. april 2007

Resume af bestyrelsesmøde holdt i Vejle den 13. april 2007

Meddelelser
Sekretæren oplyste at han har sendt en ansøgning til Dansk Agronomforening om tilskud til foredragsholder og underholdning på årsmødet den 7. september 2007.

Sekretæren har ligeledes gjort Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger opmærksom på, at pensionisterne ikke som lovet, har modtaget en årsopgørelse. Bestyrelsen vedtog, at man i fremtiden vil lade sig repræsentere på generalforsamlinger i Dansk Agronomforening og i Pensions-kassen og fremlægge pensionisternes synspunkter.

Årsmødet
Årsmødet holdes fredag den 7. september 2007 på Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk ved Nibe. Der indledes med fælles kaffebord og derefter er der generalforsamling samt et foredrag for ledsagerne af lærer Birgitte Lillelund, Aalborg om forfatter Selma Lagerlöfs liv og forfatterskab.

Generalforsamlingen følger den sædvanlige dagsorden. Efter frokost er der underholdning af “Duetter med stil og charme, hvor vi vil høre et afvekslende repertoireprogram, hvilket giver tilhørerne lejlighed til at høre såvel Bach, Mozart, Haydn som Gershwin, Berlin og nyere dansk musik.

Rejser
Der er tilmeldt 42 deltagere til studieturen til Skotland fra den 3. juni til 10. juni 2007. Arne Nielsen er rejseleder og der venter deltagerne et meget spændende program.

Med Søren Krabbe Olesen som rejseleder drager 44 medlemmer på et spændende krydstogt til Grønland fra den 20. juli til 27. juli 2007.

Der arbejdes med planer om en rundrejse til Rom, Sicilien og Syditalien i foråret 2008 og på bestyrelsesmødet i august planlægges rejsemålet for tur nr. 2 i 2008.

Højskolekursus på Uldum Højskole fra den 24. juni til 30. juni 2007
Kurset er fuldtegnet med i alt 93 deltagere, hvoraf 77 er senioragronomer.

Højskolekursus 2008
Højskolekurset holdes i uge 26 på Vallekilde Højskole.

Årsmødet 2008
Årsmødet er fastlagt til fredag den 5. september 2008 på Grindsted Landbrugsskole.

Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 28. august 2007.

Brønderslev den 18. april 2007

Tage Enevoldsen