Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   17. januar 2007

1. Det nye år banker på døren
Ved årsskiftet ønsker vi alle medlemmer med ledsagere et rigtig godt nytår. Vi siger tak for den store opbakning som vi har haft til alle vore arrangementer i det forløbne år. Det gælder studieturene til Færøerne og Toscana, samt højskoleophold på Rønshoved højskole og årsmødet på Bygholm landbrugsskole. Det er dejligt at arbejde med en organisation, der har så aktiv en medlemskreds. Vi har fortsat en medlemsfremgang og kan i dag notere i alt 376 medlemmer, som fordeler sig med 357 aktive og 19 passive.
Nedenfor kan du læse om de aktiviteter, som vi planlægger for 2007.

 

2. Studieture til Grønland og Skotland
I år går vore studieture til Grønland og Skotland, som det fremgår af vedlagte rejseprogrammer. Den 3. juni til 10. juni går turen til Skotland. Det er Arne Nielsen, som har planlagt turen og det er også ham som er guide. Den 18. juli til 26. juli går turen til Grønland, her er det Søren Krabbe, der er planlægger og guide på turen. Det er 2 meget spændende ture, hvor der er indlagt mange gode kultur- og naturoplevelser og hvor der er tid til det sociale samvær, som vore ture er kendt for.
Vi ved af erfaring fra de foregående år, at vore rejser hurtigt bliver udsolgt. Tilmelding sker efter”først til mølle princippet”. Derfor bedes I tilmelde jer omgående til Arne Nielsen, ( Skotland), tlf. 8694 5142 og Søren Krabbe, (Grønland), tlf. 7582 2770, der sidder klar ved telefonen fra fredag den 19. januar.
Ca. 1. februar udsendes et brev til de tilmeldte til Grønlandsturen med girokort til betaling af depositum og skema til bestilling af forsikringer m.m. Et tilsvarende brev udsendes ca. 1. marts til de tilmeldte til Skotlandsturen.

 

3. Højskolekursus på Uldum
Det holdes på Uldum højskole fra den 24. til 30. juni med titlen : “Sommer i Østjylland”. Et udførligt program er udsendt først i december. Siden er tilmeldelser gået ind i raskt tempo på højskolen. Dags dato er der tilmeldt 74 deltagere. Der er plads til yderligere 16 deltagere, så man skal være hurtige på aftrækkeren, hvis man vil have en plads. Ring til Tage Enevoldsen, tlf. 9882 0129, hvis du mangle yderligere oplysninger.

 

4. Årsmødet 2007
Det holdes i år på Nordjyllands landbrugskole på Lundbæk ved Nibe fredag den 7. september . Bestyrelsen er allerede langt henne i forberedelserne med programmet, der som sædvanlig vil omfatter generalforsamling, ledsagerprogram og et fælles arrangement. Der bliver afsat god tid mellem de enkelte programpunkter, så man kan opfriske fælles oplevelser og samvær fra studietiden, arbejdstiden og fra arrangementer i senioragronomernes regi.

 

Venlig hilsen

Arne Nielsen / Tage Enevoldsen