Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   5. oktober 2006

Resume af bestyrelsesmøde holdt på Uldum Højskole den 3. oktober 2006.

Forskringsspørgsmål.

Et medlem har i et brev oplyst, at han gennem flere år har haft sine forsikringer gennem TRYG under agronomforeningens ordning. Han fandt via internettet ud af at hans forsikringer var alt for dyre. Ved opringning til selskabet fik han at vide, at han da kunne få en seniorordning, og på sine tre forsikringer sparede han 1.600 kr. Nu har hans nabo lige sparet 1.000 kr. på sin bilforsikring. Han ringede i sin tid til agronomforeningen, som han synes burde orientere om disse tilbud. Han fik aldrig noget ud af det, da han blev henvist til TRYG af den dame, der sad med sagen, og han forfulgte den ikke. Han har sendt denne oplysning til DanskeSeniorAgronomer for at bedes os orientere andre medlemmer, som er i samme situation.

Bestyrelsen var enige om, at det var en dårlig service fra DAs side og vedtog at omtale sagen i det resume af bestyrelsesmødet, som indlægges på hjemmesiden.

 

Højskolekurset på Uldum Højskole fra søndag den 24. til lørdag den 30. juni 2007.

Sammen med forstander Kurt Villumsen planlagde man kurset, der bliver et bredt alment højskolekursus med foredrag om formiddagene og ture om eftermiddagene. Der bliver foredrag om kunst, litteratur, egnshistorie og aktuelle samfundsproblemer ved interne og eksterne foredragsholdere.

Som besøgssteder blev foreslået: Kongens Jelling, Rørbæk sø, Gudenåens udspring, Robert Jacobsens kunst i grusgrav, Kolding med Trapholt museet og Koldinghus, Give museum m.v.

Uldum Højskole, der er fra 1849, og dermed er Danmarks længstfungerende højskole, er en skole hvor Grundtvig trives godt, men også en moderne og visionær højskole. Der er et stort bygningskompleks, der er sammensat af ældre og nyere bygninger. Der er en stor svømmehal og musiklokale og store rummelige værelser, hvoraf de fleste er med eget bad og toilet. Skolen er omkranset af en stor park, hvor der på de grønne plæner findes mange kunstværker.

Husk hurtig tilmelding, da kurset ifølge loven, er et åbent kursus for alle, derfor sender vi vort program ud allerede i november måned, så vi har mulighed for at fylde skolens godt 100 pladser.

Det er vor erfaring, at medlemmerne er meget hurtige til at fylde pladserne op.

 

Evaluering af årsmødets forløb.

Hele bestyrelsen var enige om, at årsmødet havde haft et rigtig godt forløb. Generalforsamlingen blev afviklet på en god måde, der var 2 gode foredragsholdere og bespisningen og de fysiske rammer på Bygholm, samt det gode vejr havde været med til at alle deltagere fik en rigtig god oplevelse. Der var dog problemer med lydforholdene i den store foredragssal. Det problem vil bestyrelsen forsøge at undgå på fremtidige årsmøder.

 

Rejseaktiviter.

Skotland:

Arne Nielsen har i sidste uge været på planlægningstur til Skotland for at se på besøgssteder og hoteller. Han gennemgik en råskitse til turen, som lød meget spændende. Den løber af stabelen fra søndag den 3. juni til søndag den 10. juni 2007. Det endelige program udarbejdes af AN i samarbejde med Dumas-Johansen. Prisen bliver ca. 9.000 kr.. Der er allerede bestilt 45 billetter. Det endelige program udsendes sammen med vor nytårsbrev i midten af januar 2007.

Grønland

Søren Krabbe Olesen oplyste at det foreløbige program for turen, der foregår fra den 16. til 24. juli 2007, er udsendt til alle medlemmer den 19. september 2006 sammen med referatet af årsmødet. Man bad alle interesserede om at give en skriftlig tilkendegivelse. Der er ca. 40 medlemmer, der har indsendt en sådan forhåndstilkendegivelse. Dermed kan turen gennemføres.

Bestyrelsen vedtog at sende et svar til de 40 interesserede medlemmer, og fortælle at planlægningen nu fortsætter. På opfordring vil vi forsøge at finde et alternativt overnatnings-sted i Jakobshavn. Det endelige program, der udarbejdes i samarbejde med Albatros Rejser, København udsendes i januar 2007 sammen med nytårsbrev og program for Skotlandturen, og først derefter skal der indsendes bindende tilmeldinger.

 

Andre spørgsmål.

Højskolekurset i 2008 blev fastsat til uge 26 på Vallekilde Højskole.

Årsmødet 2007 holdes fredag den 7. september på Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk ved Nibe. Bestyrelsen arbejder allerede med at finde foredragsholdere til dette.

 

Næste bestyrelsesmøde holdes fredag den 13. april 2007.

Brønderslev den 5. oktober 2006.

Tage Enevoldsen