Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   8. september 2006

Referat af bestyrelsesmøde holdt på Bygholm Landbrugsskole fredag den 8. september 2006 kl. 12.00.

Mødedeltagere: Arne Nielsen (AN), Jens Wulff (JW), Karlo Bech (KB), Søren Krabbe Olesen (SKO) og Tage Enevoldsen (TE).

Vi behandlede følgende dagsorden:

  1. Velkomst ved formanden.

  2. Konstituering.

  3. Næste møde.

Ad. pkt. 1.:  Velkomst ved formanden

Arne Nielsen bød velkommen, specielt til Søren Krabbe Olesen, der var nyvalgt til bestyrelsen.

Ad. pkt. 2.:  Konstituering

  1. Formand. – genvalg af Arne Nielsen.

  2. Sekretær. – genvalg af Tage Enevoldsen.

  3. Kasserer. – genvalg af Karlo Bech.

  4. Rejsearrangør. – nyvalg af Søren Krabbe Olesen.

  5. Næstformand. – nyvalg af Jens Wulff.

Ad. pkt. 3.:

Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 3. oktober 2006 kl. 10.00 på Uldum Højskole. Dagsorden udsendes senere.

Referat udarbejdet den 21. september 2006 af Tage Enevoldsen