Rejseberetning Færøerne 2006

Rejse nr. 2 til Færøerne 
fra 22. til 30. maj 2006

Her gives et koncentrat af de oplevelser, som de 36 deltagere oplevede i en fantastisk oplevelsesrig uge . Vore dygtige guide: Sonja Argjaboga var en stor kender af øen, dens beboere, natur og kultur.

Citat fra turistbrochure: 
Fyld lungerne! Træk vejret dybt! Det er, som om lungerne åbner alle sine folder og hulrum, og fra alle sider strømmer havets rene luft imod dig, ind i dig og igennem dig. Verdens støvede kontinenter er pludselig meget lang borte, her er kun vindene og vandene og du selv. Her er godt at trække vejret dybt og lukke op for sanserne og fylde si
ndet.

Færøerne betyder fåreøerne. Sandsynligvis navngivet af de formodede første beboere – de irske munke, der levede som eneboere. Øerne er en gruppe på 18 øer af vulkansk oprindelse og den nordlige del af Atlanterhavet mellem Skotland, Island og Norge.

Den første bosættelse på øerne fandt sted, da irske munke slog sig ned omkring år 625, men øernes egentlige befolkning stammer fra vikinger, som bosatte sig på øerne i tiden efter år 800. I dag er alle øerne beboet, bortset fra Lille Dimon.

Der er et befolkningstal på ca. 50.000, hvoraf ca. 17.000 bor i hovedstaden Tórs- havn. Færingerne taler det vestnordiske sprog færøsk, som stammer fra det gamle nordiske sprog. Det er det mindste af de germanske sprog, og det er et af de tre mindste sprog i Europa. Dansk er desuden officielt sprog, og det tales flydende af alle.

Færøerne er en delvis selvstyrende del af Danmark ifølge lov om hjemmestyre fra 1948 og udøver det parlamentariske selvstyre i et af verdens ældste parlamenter, Lagtinget.

Øernes klima er præget af deres beliggenhed i Golfstrømmen, som medvirker til at give milde vintre og kølige somre. Hold I, (der var på tur ugen før os), oplevede et forrygende snevejr, hvorimod vi havde det køligt, men med solskin hver dag.

Øerne er i hovedsagen græsbevoksede med en udbredt forekomst af vilde blomster. Fuglelivet er præget af havfugle, som i stort tal yngler i fjeldene og på fjeldsiderne. Fiskeri og fåreavl er øernes hovederhverv.

Her kan du klikke dig ind på nogle af turens højdepunkter:
(Siderne åbner i et nyt vindue, som du blot behøver at lukke for at vende tilbage til denne oversigt)

Afslutning
Med disse udpluk har jeg forsøgt at give et indtryk af nogle af vore største oplevelser på turen.

Med Sonja`s dygtige guiding fik vi et fantastisk godt indtryk af Færøernes storslåede natur og helstøbte befolkning. Et indtryk som vi kan blive ved at huske med stor glæde. Må dette lille bidrag være med til begivenhederne fæstnes på nethinden og i vor hukommelse.

Brønderslev den 15. juni 2006.

Tage Enevoldsen.

Alle fotos: Magnus Brink.