Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

Til medlemmerne   25. marts 2004

Medlemstal, m. v. 
Vi har i dag det hidtil højeste antal medlemmer, nemlig 332. Sekretæren udleverede en fortegnelse over de 18 personer, som har været medlem af bestyrelsen siden sektionens start i 1988.

Status på tilslutningen til Bornholms højskole. 
Kurset er fuldtegnet med 89 deltagere, deraf er 74 medlemmer af seniorsektionen. Bestyrelsen vil rette henvendelse til højskolen og bede dem arrangere 2 busafgange i Jylland. Den ene med start i Ålborg og kørsel over Randers, Århus,Vejle og over Fyn og Sjælland. Den anden med start i Thisted og kørsel ad den gamle hovedvej 11 til Korskroen, Fredericia, Fyn og Sjælland.

Godkendelse af vedtægtsforslag. 
Forslag til nye vedtægter blev endelig godkendt af bestyrelsen. De skal nu have den sidste godkendelse på generalforsamlingen.

Navnekonkurrencen.  
Medlemmerne havde været flittige til at indsende forslag til sektionens nye navn, idet der var 29 medlemmer, som havde indsendt i alt 49 forslag.
Der var mange meget kreative forslag, men de fleste samlede sig om 5-6 forslag. Bestyrelsen udvalgte følgende 3 forslag, som skal tages med til generalforsamlingens afgørelse:

  • DanskeSeniorAgronomer.
  • SeniorAgronomerne.
  • Agronomernes Seniorklub.

De 3 udvalgte forslag vil blive sat til afstemning om første, anden og tredje pladsen på generalforsamlingen. Hvis der er flere, som har foreslået det samme navn, vil der blandt dem, der er tilstede på generalforsamlingen, blive trukket lod om, hvem der skal have præmien på henholdsvis 6, 4, og 3 flasker rødvin.

Status vedr. rejseaktiviteter.

Ungarn:
Der var oprindelig tilmeldt 42 deltagere, men nu er der kun 37 tilbage. Der kan derfor forventes et mindre tillæg til prisen.
Egypten:
Stor succes. Turen var fuldtegnet 1 døgn efter udsendelsen. Derfor er der lavet en ekstra tur fra 30. oktober til 8. november med Tage Enevoldsen som turleder. Begge hold har 40 deltagere. Dertil er der yderligere en venteliste på 8-9 personer.
Johannes Rosendahl arrangerer et informationsmøde lørdag den 2. oktober 2004 i Vejle for deltagerne til de 2 Egypten-rejser. Her vil han og Margret informere om Egyptens historie og kultur.

Nye rejsenål i 2005.
Johannes Rosendahl havde følgende forslag til rejser i 2005, som blev godkendt af bestyrelsen:

Sydfrankrig:
I forsommeren med agronom Ejnar G. Rasmussen som guide.

Krydstogt på Sortehavet fra Odessa til Odessa:
Afrejse ca. 20. september. Arrangør: Best Travel. Pris ca. 10.000 kr.

 

Årsmødet på Sydjyllands Landbrugsskole (Riber Kjærgaard)
den 10. sept. 2004.

Dagens 2 foredragsholdere er på plads. Til fællesforedraget om eftermiddagen holder forstander, sygeplejerske Thyra Frank, Plejehjemmet Lotte, Frederiksberg et foredrag med titlen: ”Retten til en værdig alderdom”, og om formiddagen holder forstander Annemarie Morris, Rødding højskole et foredrag der hedder: ”Det sårbare menneske”.
Dagsorden for generalforsamlingen og mødets program blev godkendt.

Brønderslev den 1. april 2004.
Tage Enevoldsen.